onsdag 14 maj 2014

EFT-metoden: Knacka och rikta ditt medvetande för ökad hälsa, livsglädje och frihet.


Författare: Nick Ortner
Titel: 
Knacka dig fri med EFT. En enkel metod för ett stressfritt liv
Förlag: Soulfoods förlag
Publ år: 2014
Sidantal: 275. Häftad.
Rec datum: maj 2014
Rec av: C Mikael Matthis


Att ”knacka” sig fri från olika besvär, hur låter det? Tja, aningen märkligt säger nog många. Men faktum är att denna metod, även ibland kallad ”tapping” med engelska ordet, är välkänd och använd av många etablerade utövare. Både som ett gott komplement till andra behandlingsmetoder, men framförallt som en egen metodik för att hjälpa människor i deras utveckling, för att lindra och omvandla psykiska hinder som fobier, rädslor, trauman, och också läka fysiska problem och sjukdomar.
Många som gått i vanlig terapi under lång tid eller försökt få hjälp genom både traditionell läkarvård eller alternativa metoder, har haft mycket goda resultat med denna metod, berättar författaren.

EFT står för ”Emotional Freedom Technique” och är en utveckling av metoden som kallades TFT (Thought Field Therapy). Metoden är enkel att utföra. Man knackar helt enkelt på ett antal punkter i ansiktet med en eller två fingertoppar. Man knackar även på nyckelbenet, ett område vid revbenen och på handen. Dessa punkter är alla nyckelpunkter för meridiansystemet i kroppen och dess energifält, berättar författaren. Det är samma princip som vid t ex akupunktur eller akupressur.
Man aktiverar dessa punkter för att öka och frigöra energi i kroppen och verkar samtidigt för att lösa upp och omvandla stressreaktioner. Jämfört med andra metoder med liknande system tycks detta förmodligen ändå vara ett mycket förenklat tillvägagångssätt. Och förenklat behöver inte betyda sämre, men annorlunda.

Grunden för denna teknik av förlösning och läkning av olika svårigheter och problem, är att en stressreducering sker. Vilket i sig, betonar författaren, är det som är själva basen för att nå de positiva resultaten i vad vi nu önskar skapa för god förändring. Det här är en tankegång som kommer alltmer i vår tid inom många olika fält av hälsa, inte minst inom traditionell hälsoforskning och läkarvård.
Här visas också genom vetenskapliga mätstudier och modern hjärnforskning hur metoden har direkt positiv inverkan på stressreaktioner och deras bildande av skadliga ämnen i kroppen. Vilket förstås i sin tur påverkar och drar ner vår energi, vår psykiska kapacitet och vår förmåga att leva så som vi vill och egentligen har potential till. Att minska och omvandla dessa stressnivåer, varav en hel del kan vara dolda för oss i det många kallar ”det undermedvetna” men också rent fysiskt, verkar därför på många sätt vara själva grundvalen för ökad hälsa, tillfrisknande vid olika fysiska besvär och omvandling av psykiska hinder och svårigheter.

Skillnaden med en mer ”mekanisk” tillämpning som man utför vid t ex akupunktur med nålar eller olika slags massage- och tryckmetoder (som ju också oftast är mycket bra i sig) är att här får du som klient eller utövare använda ditt sinne och dina känslor mer aktivt.
Detta sker genom att bilda och uttala meningar både för vad du kan behöva acceptera, vissa känslor, situationer, utmaningar, där du befinner dig. Sedan i nästa steg att knacka och förstärka de tankar och känslor som du vill öka i ditt liv.

Det är en metod som kan verka nästan larvigt lättsam, ”bara knacka här och där, så ska problemen försvinna?!” Men författaren poängterar att det finns inga ”quick-fix”, vilket är en bra inställning både vad gäller metoden och överlag med vår utveckling. Därför menar han att det ofta är bra att ta några varv av att acceptera det tillstånd som man befinner sig i och som kan vara orsaken till det man uppfattar som hindret. För att därefter, när denna fas känns mer fri och oladdad, skapa betoningen på det nya, det man vill odla och förnya. Återigen är det stressreducerande momentet det som bär fram resultaten. Författaren har också ett större avsnitt i boken kring olika känslosymtom, t ex skuld, skam, rädsla osv, och hur man kan upplösa dessa komplex genom att bli mer medveten.
Boken är mycket tydligt upplagd med många konkreta exempel. Ibland känns innehållet kanske en aning för lättvindigt vad gäller vissa fallstudier, kan det verkligen fungera så snabbt, kan man som läsare undra? Å andra sidan säger författaren att dessa fall följts upp under längre tid.
Boken berättar också om metodens bakgrund, hur den skapades av ingenjören Cary Craig, som vidareutvecklade och förenklade den från det som kallas TFT (Thought Field Therapy), en metod skapad av dr Roger Callahan, psykolog.

Jag prövade själv metoden TFT, som alltså ligger bakom EFT, hos en utövare för många år sedan. Då var metoden nog ganska ny i Sverige. Idag är både EFT och TFT mer välkända och spridda, speciellt EFT i hela världen. Det var intressant och gav en del frigörelse, speciellt på undermedvetna nivåer. Men jag minns att jag saknade en mer lugn och tydlig kontakt med behandlaren. Han satt bortvänd från klienten och stirrade in i en dator samtidigt som han gav anvisningar. Kändes lite väl kliniskt och inte speciellt empatiskt.
I denna bok skildras hur författaren, också som den hängivne och enormt entusiastiske EFT-coachen, är mycket mer noga med själva mötet med människan i behandlingen. Vilket förstås är glädjande.
Han berättar om hur han möter och bistår klienten i en terapeutisk resa där olika behov, känslohistorier, minnen, laddningar, blir belysta i samtal innan själva knackningsprocssen startat. Hur de kan ses i olika större perspektiv, bl a i barndomen. Och därefter, istället för att som i mer traditionell terapi ”bara” tala om detta, används här de olika knacknings-modulerna för att frigöra känslolagren samtidigt som man fortsätter utbytet.   

Det här är en mycket trevlig bok, i snygg och lättläst layout. Materialet är framfört i ett starkt samordnat, men ändå lättsamt och levande - lyckligt, höll jag på att säga, för så känns det faktiskt - fokus där engagemanget lyser som ledstjärna.
Författaren och denne EFT-coach brinner verkligen för att hjälpa folk, det är tydligt och känns inspirerande. Det är också en stor poäng med boken, att du kan sätta igång och pröva själv när du vill. Det kanske inte fungerar för alla förstås, men det är absolut värt att testa. Annars finns många utövare som kan bistå i processen som du kan söka upp.

© C M Matthis, SoulBooks, maj 2014.