onsdag 29 april 2009

Nattlektioner - undervisning i högre medvetandetillståndFörfattare: Viola Petitt Neal och Shafica Karagulla
Förlag: Foinix
Publ. År: 1991. (På eng 1981).
Sidantal: 251. Inbunden
Datum: 1997
Rec. av: CMM

Det här är en omfattande och fantastisk bok, rik på många utvecklande tankar inom en rad ämnen inom medvetenhetsutvecklingen.
Författarparet, som var nära vänner, utförde detta projekt tillsammans som till slut resulterade i denna bok. Som titeln anspelar på utförs en form av undervisning på natten, som alla människor kan delta i. Viola Petit Neal, doktor i religionshistoria, kemist m.m., var den som uppfattade kontakten och utförde den. Hennes kollega Shafica Karagulla, medicine doktor med psykiatri som specialitet, ställde frågor och förde anteckningar samtidigt.
Neal gick in i ett tillstånd, precis vid insomningsögonblicket, som hon beskriver som “att gå igenom en slöja” (som också den engelska titeln tog fasta på - Through the curtain). I detta tillstånd, utan att gå i trans eller somna, kunde hon behålla sin medvetenhet och närvara på platser på ett annat medvetenadeplan.

Detta medvetandeplan var inte det "astrala" (eller emotionalplanet) som de flesta kommer till i sina drömmar nattetid. Det här är en högre del av mentalplanet. Där mottog Neal undervisning, främst i grupp, men också individuellt. Den undervisningen brukar kallas esoterisk.
Den handlar om människans möjligheter att utvecklas med sitt medvetande i en större omfattning. Boken visar på den fantastiska möjligheten för alla människor att delta i dessa undervisningspass under natten. Men också - som det uttryckligen betonas i boken - pågår denna undervisning även dagtid. Många människor är med om denna undervisning utan att minnas det.

Boken är fullmatad av intressanta, uppväckande och stimulerande idéer och kunskaper inom olika områden. Några exempel är: Healing, kristaller, telepati, kläraudiens (att höra på högre medvetandeplan), fysisk hälsa. Mycket handlar om den information som Neal får ta del av som behandlar jordens framtid (från omkring 1960), olika nyckelhändelser ur ett globalt, andligt perspektiv. En del av den informationen kan tyckas inaktuell idag, men är förbluffande nog lika viktig nu som då till stora delar.

Det gäller t ex den idag så uppmärksamma och ibland sensationellt formade informationen om det så kallade “fotonbältet” som omtalas både av forskare inom naturvetenskapen och av “forskare” inom medvetenhetsutveckling. På ett ställe (s. 230-231) beskrivs informationen om ett “eteriskt moln” som vår planet rör sig in, samtidigt som molnet också rör sig mot planeten. Detta refereras som en faktisk händelse som då tog sin början (1961). Om det är samma tilldragelse som det s.k. “fotonbältet” eller inte törs jag inte säga, men likheterna är slående. Det är mycket intressant att läsa denna information.

Även informationen om det som i boken kallas den “nya inrätningen” är mycket intressant. Det gäller hur många individer som inkarnerat (återfötts) efter 1960 har en annan möjlighet än tidigare generationer att direkt ta emot information och energi från ett högre medvetandeplan, det kausala själsplanet, till den fysiska hjärnan. Termen “inräta” kan man ha synpunkter på, även om man förstår översättarens idé. Detta är exempel i boken som vittnar om de tydliga framsteg som mänskligheten trots allt gör, även om mycket kan se mörkt och svårt ut för utvecklingen.

Överlag ger därför boken mycket kraft och inspiration för läsaren att stärka sig med. Dels genom informationerna, dels genom de “laddade” tankeformer som här “delas ut” genom belysningen av de olika tankeområdena.

För läsare som kan vara ovana vid den esoteriska världsbilden och den språkformen kan behövas att man sätter sig in mer i sammanhanget, även om Neals och Caragullas uppläggning är nära nog exemplarisk just för att nå många olika slags människor. Nattlektioner är en sann “brobyggarbok” som man läser om och om igen.

Boken är tyvärr slutsåld men kan eventuellt hittas via antikvariat (sök via www.bokborsen.se t ex). Den kan också laddas ner gratis från www.hylozoik.se


© Herkules Utb 1997, SoulBooks 2009.

onsdag 15 april 2009

Tro, dogmer och biologi - om ny genforskning och tankens kraft

Författare: Bruce H Lipton
Förlag: Sorena
Publ. År: 2008 (på eng 2005)
Sidantal: 284. Inbunden.
Datum: 2009
Rec. av: CMMEn annan intressant bok, ”Tro, dogmer och biologi”, kommer från genforskaren Bruce H Lipton, som menar att genetikens budskap i dess etablerade form i samhället idag är felaktig. Vi styrs inte av våra fysiska gener, slår Lipton fast och
tar också upp de bevis han har för detta.
Detta är något jag själv alltid känt en spontan olust och motvillighet att tro på. Det är därför också befriande att ta del av denna expansiva naturvetenskapliga och samtidigt tydligt förklarande redogörelse.

Lipton ifrågasatte: "...inte längre bara Darwins version av evolutionen där ´djungelns lag´rådde, utan också biologins mest centrala dogm - antagandet att generna styr livet. Denna vetenskapliga teori har nämligen en stor skavank: gener kan inte slå på eller stänga av sig själva. Gener är helt enkelt inte självaktiverande. Någonting i omvärlden måste utlösa deras aktivitet".
Lipton kom fram till och förde också fram vetenskapliga belägg för att processen bygger snarare på hur vi använder vår mentala kapacitet. Vår tro och livsinställning återspeglas genom generna aktivering. Denna forskning kallas idag för "epigenetik".

Även om denna uppfattning är en förenkling - för det finns förstås fler lagar än ”tankens skapande” i stunden (t ex lagen om orsak och verkan, även i längre tidsmått) - så är Liptons rön mycket stimulerande och viktiga. Tanken påverkar mycket mer än vad den gängse vetenskapen vill eller kan ta till sig.
Dessa rön är också förankrade i Liptons forskning. Han har påvisat och också fått officiellt vetenskapligt erkännande för sina resultat som han redogör för från sin arbetstid på Stanford. Han lämnade dock till sist hela denna värld, därför han upplevde att han trots gott stöd hos vissa forskare, ändå inte fick tillräckligt gehör.

I den här boken tas också upp den utbredda användningen av psykofarmaka och hur denna kan ersättas med andra former av behandling, här framförallt mer allmänt presenterad genom den egna tankens kraft.
Lipton tar nämligen upp den kända ”placeboeffekten” inom vården. Att en patient sägs ges ett medicinskt preparat som ska ”bota” en åkomma eller ett symtom, men egentligen bara är ett sockerpiller. Och hur många olika patientgrupper ändå tillfrisknar av detta, helt enkelt därför de tror att de tagit medicinen som ska ge den verkan. Detta är ett utslag av tankens kraft, men framförallt det Lipton kallar ”trons kraft”, dvs våra föreställningar och bilder, vad vi uppfattar som ”sant”.Lipton berättar om en knäspecialist, dr Bruce Moseley, som i en rapport i New England Journal of Medicine (2002) beskriver hur han genomförde ett experiment på en grupp patienter som alla hade knäskador och som alla skulle
opereras. Han ville veta mer vad som verkligen skapade läkning för dessa patienter. Och hans inställning innan var helt klar: ”Alla bra kirurger vet att det finns ingen placeboeffekt i kirurgin”.
Gruppen delades in i tre avdelningar där två av dessa fick två olika sorter, men ändå traditionella behandlingsformer av kirurgi. Den tredje avdelningen fick dock ingen operation alls, utan patienterna fick en lokalbedövning och proceduren
utfördes på ett liknande sätt, men ingen operation skedde egentligen.
Resultatet blev en chock för läkarna. Alla avdelningarna av patienter tillfrisknade – även de med placebo. Detta blev en stor nyhet i media. berättar Lipton.
På liknande sätt skildrar Lipton hur många andra fall av placeboanvändning genomförts, som alla visar samma sak; det vi tror är sant skapar vi också. Detta har också genomförts vad gäller psykofarmakabehandling.

En aktuell not i det sammanhanget, är att svenska socialstyrelsen nu gått ut med att terapi (framförallt KBT inriktning) hjälper bättre än psykofarmaka (Rapport 4/3 2009).
Denna positiva nyhet tycks vara ett led i den nu snabbt förändrade inställningen till dessa ofta beroendeframkallande och biverkningsfyllda och därför ofta destruktiva medel.
KBT och överlag terapi handlar förstås om att skapa nya ”överenskommelser” genom insikt, psykisk kontakt, genom ökad tankeklarhet och en större livsnärvaro. Detta senare innehåll blir faktiskt alltmer använt inom KBT, ofta kallat ”mindfulness”. Även om det är på mer enkla nivåer påverkar detta patienten positivt och inkopplande, inte minst omedvetet. Läkandet finns redan inom människan själv och behöver snarast aktiveras.Denna innebörd kring placebo eller olika former av mental utveckling kan som sagt nyanseras mycket mer, och ska egentligen inte översättas till ”mirakeltro” tycker jag. Men det hjälper oss att se hur vi är del av något mycket större och att vi också har redskap inom oss kan hjälpa oss mycket mer effektivt än vad som hittills förståtts i samhället och vår tids västerländska kultur.

Det här är en levande bok där Lipton blandar sin forskning med skildringar från sitt personliga liv, sina kriser och tillkortakommanden i relationer, men också hans utveckling genom detta.
Han tycks vilja skapa mer sunt förnuft och verkligt liv inom dessa områden som ofta präglas av en isolerad och också destruktiv livshållning. Många forskare absorberas så till den milda grad av dels sin verksamhet i sig, dels av kraven på ekonomisk styrning och "vinst", att de blir fängslade i sin egen tankeform. Många känner till dessa rön som Lipton och säkert många andra nått fram till, men tror sig vara tvungna fortsätta gå i den traditionella, vedertagna medicinens ledband kring genetikens "allsmäktighet".

Lipton visar på ett enkelt och effektivt sätt kopplingen mellan den fysiska världens grunder (generna) och ett större sammanhang som är livsnödvändigt och som inte går att separera.
Alla intresserade av hälsa, medicin, mänsklig utveckling och samhällsfrågor bör läsa denna bok.


© CM Matthis

tisdag 14 april 2009

Shamballas hemlighet - på jakt efter den elfte insikten


Författare: James Redfield.
Förlag: Wahlström & Widstrand
Publ. År: Höst 2000
Sidantal: 231. Inbunden
Datum: 2000
Rec. av: CMM


Böckerna av James Redfield har nått ut till en bred publik. Även i Sverige har de varit så populära att den första av dem länge låg på listan över flest sålda böcker. Den blev också, som en av de få överhuvudtaget inom den nytänkande, livsutvecklande genren vad jag har sett i alla fall, recenserad på DNs kultursida. Den blev förstås förlöjligad, men vad jag minns inte så farligt ändå.
När nu Redfields fjärde bok kommer ut är det en glad nyhet. Stilen skiljer sig inte mycket från de övriga, och det ska den väl heller inte? Det är en sorts följetong där huvudpersonen får möta verklighetens nya krav på utveckling. Trots hans motstånd är han illa dolt förtjust och följer gärna med på äventyr i både inre och yttre mening.
Här har Redfield valt att ingå i en berättartradition med namn som Carlos Castaneda, Millman, Lobsang Rampa, Lynn Andrews och flera andra. Även om Castanedas skildringar är i särklass och mångfaldigt mer levande och medryckande som text, finns likheter i de berättartekniska knepen. Huvudpersonen t ex beskrivs som lätt enfaldig och förvirrad med mycket motstånd som ändå lyckas hela tiden ha framgång i sitt andliga sökande och därmed sitt förverkligande i världen. Det är en sorts själslig “thrillerteknik” där man hela tiden håller läsaren i ovisshet och spänning men samtidigt undervisar.

Redfield använder sig av en mycket enkel, pastichartad men oftast effektiv stil. Han skriver inte för att belysa livet genom handlingen eller genom personbeskrivningarna. Relationerna är till för att belysa Redfields idéer. Han fångar läsaren genom en kombination av amerikansk filmteknik där handlingen hela tiden förs fram i ett sorts actiontempo samtidigt som ibland långa lavinartde visdomstankar framförs i talade sekvenser.
Det är trots den fina avsikten och dessa viktiga och sanna insikter ibland komiskt på gränsen till löjeväckande hur enkelt alla svårigheter och utvecklingsstadier avhandlas, för att inte tala om materiella eller psykiska begränsningar. Huvudpersonen bara råkar snubbla och vips fanns där ett viktigt budskap till honom. Naturligtvis var det ingen slump utan noga planerat, får han strax veta av någon ledargestalt. Dessa porträtt blir sällan levande eller speciellt djupa.

Redfields budskap är enkelt, men slagkraftigt. För att överleva på och med vår planet behöver vi ändra vårt medvetande. Vi behöver se till en större helhet av liv, vad livet innebär och hur vi ska kunna samarbeta bättre som människor.
För att uppnå detta behöver vi lära oss omfattande livs- och energiregler eller det som Redfield kallar “insikterna” och som är böckernas “röda tråd”. Dessa insikter handlar om hur vårt medvetande fungerar och hur vi kan använda oss av dem.
För att få fram sitt budskap som Redfield tycks ha hämtat från många olika nytänkande källor och som i botten talar ett liknande, gemensamt språk, låter han olika personer representera dessa idéer. Han blandar frisk av visdom från många kulturer och grundläggande tankar hämtade från dagens globala nyandlighet.

Tidigare var handlingen förlagd till Peru, nu är vi i Tibet. Huvudpersonen har förflyttat sig dit genom en rad snabbt skisserade tillfälligheter som visat honom vägen till ett viktigt steg i människans utveckling - att närmare sig ett nytt medvetandeplan. Detta plan är kopplat till Shamballa, en mytisk och fantasifull värld där alla sägs leva på en högre form av energi, utan konflikter, som föregångare till dagens mänsklighet. Huvudpersonen får inse att Shamballa inte bara är en myt eller saga, utan en pågående verklighet men på en helt annan frekvens av mänskligt medvetande, ändock fysisk.
Trots dessa ibland alldeles för snabbt förbisvepande och ytliga beskrivningar (som t ex när huvudpersonen är på väg in till Shamballa, där går det verkligen undan!) och trots att denna titel faktiskt innehåller en hel del upprepningar från de förra böckerna, så får jag en smak av vad författaren vill förmedla på ett genuint sätt.

Därför fungerar Redfields stil ändå. Ofta tycker jag det är roligt att läsa hans böcker och förvånas lite över hur mycket hans tankar inspirerar mig då och då. Han har en förmåga att lyckas fånga en hel drös viktiga tidstankar och destillera dem på ett sätt som talar till mig. Det är nyttiga repetioner som jag värdesätter, inte bara i sak, utan som en ren upplevelse under textens gång.
I sina bästa stunder lyckas han också fånga det kollektiva inom vår gemensamma mänskliga utveckling. Där visar han fram vårt behov av andliga framsteg med en kärnfull klarhet och samtidigt på ett eget sätt, utan att det slår över i pekoral eller uttråkning.

© Herkules Utb 2000, SoulBooks 2009

måndag 13 april 2009

De invigda - White EagleFörfattare: Grace Cooke
Förlag: Svenska White Eagle Lodge.
Publ. År: 1991. (På eng 1966).
Sidantal: 199. Pocket
Datum: 1997
Rec. av: CMM

Denna lilla fina bok kom jag att läsa efter att ha haft den stående i bokhyllan i många år. Den fick följa med i många flyttar, och nu är jag väldigt glad att den inte hörde till de många titlar under årens lopp som rensades ut.
Boken handlar om författarinnans upplevelser av två händelserika och intressanta tidigare liv.
Den första skildringen av dessa tar form i Mayakulturen. Den andra skildringen tar läsaren med till Egypten och de invigningsriter som existerade i en svunnen tid.

Bokens nyckeltema är dels förstås återfödelselagen, att vi reinkarnerar som själar i mänsklig form åter och återigen. Det andra temat är den kunskapskrets som står bakom mänskligheten i alla tider, bestående av olika lärare, individer som fulltgjort sin mänskliga bana och som verkar endast för att hjälpa, för att upplysa och vägleda släktet vidare. Den lärare som författarinnan upplever att hon hade kontakt med är en indian, White Eagle. Denne lärare är känd också genom andra förmedlare’

Det här är en något äldre bok, men bör beaktas som en klassiker. Den är genomsyrad av en finstämd kärleksenergi och en genuin ton där utvecklingen för allas bästa är tongivande. Alla intresserade av en inblick i ämnet reinkarnation och högre vägledning bör få ut mycket här.

© Herkules Utb 1997, SoulBooks 2009

Budskap från mästarna - Finn kärlekens kraft i ditt liv

Författare: Brian L. Weiss
Förlag: Forum
Publ. År: 2001
Sidantal: 323. Inbunden
Datum: 2001
Rec. av: Mikael M

Det här är den senaste uppföljaren i serien av Brian Weiss, den amerikanske psykiatern som kom att engagera sig i tidigare liv som en orsak till många människors problem. Brian Weiss var, enligt honom själv, en stelbent och mycket naturvetenskapligt skolad psykiater. Han kom att börja arbeta med tidigare liv därför en av hans patienter “halkade” in i ett tidigare liv som förklaring på hennes till synes obotliga, långvariga depression. Sedan dess har Weiss hjälpt tusentals människor genom sin lätt hypnotiska metod där upplevelser från tidigare liv, men även från barndomen, tydligen fungerar som befriande och läkande.Den här boken är liksom de tidigare skriven med en passion för ett större livsperspektiv där andligheten inte handlar om någon trosform utan om ett gemensamt livsvillkor för människan som uttrycker sig bland annat genom döden och vad döden är för något. Weiss är noga med att ta avstånd från förenklingar av andlighet och kunskap om tidigare liv. Han menar att många mediers användning av “röster från andra sidan” lätt kan missbrukas och missförstås. Samtidigt menar han på att dessa kanaler mellan livsdimensioner är en realitet som vi alla har tillgång till, på ett eller annat sätt, bara vi förmår att upptäcka fler sidor hos oss själva och inse livets mångfaldighet. Det kan vara t ex genom intuition, det kan vara genom drömmar, det kan vara genom andliga upplevelser.

Det kan framförallt vara, menar Weiss genom att vi blir mer närvarande och inser vårt ansvar i livet. Där spelar kärleken en avgörande roll, menar han, för vår förståelse och mognad.
Boken är fylld av personliga skildringar, framförallt från Weiss kurser där ofta flera hundra människor deltar samtidigt. Det är ofta gripande skildringar som Weiss låter oss ta del av, där livets mysterium med dödens närhet blir en realitet som inte behöver bara vara skrämmande, för många kanske t o m storslagen och därmed berikande. Det är en inspiration, stark i stunden, som också kan leda vidare till ett djupare studium av livslagar och den egna erfarenheten.

För den som läst de tidigare böckerna är denna bok ändå lite mattare. Den är lite tyngd av amerikansk självhävdelse, lite mer utsatt för upprepningar. Det är ändå små ifrågasättanden i jämförelse med de ofta förlösande upplevelser av läkande kraft som Weiss delar med sig av från sin rika erfarenhet.

© Herkules Utb 2001, SoulBooks 2009

Ängalvakt och skyddsänglarFörfattare: Eileen Elias Freeman
Förlag: Solrosen
Publ. År: 1996.
Sidantal: 159. Inbunden.
Datum: 1997
Rec. av: CMM

Boken handlar om änglar och är uppbyggd av två olika slags text. Dels författarens egna tankar om änglar, om de finns, varför de finns etc. Dels av ett kapitel med sju olika berättelser från individer som upplevt att de på olika sätt fått mirakulös hjälp i en krissitutation av något de upplevde som änglar.

Änglar behandlas som ämne i alla religioner, i många kulturers konst och diktning, och beskrivs på många olika sätt. Synen på ängeln som en varelse som hjälper är dock ett genomgående tema. Det tycks också vara grundtanken i den här boken.
Förf. är dock medveten om att ingen varelse på ett högre medvetandeplan kan ta bort problem åt en människa, utan att vi som mänsklighet behöver lära oss själva att utveckla oss, utveckla vår kärlekskraft, så att vi kan stå på egna ben (s. 64). Samtidigt, menar förf, kan vi lära av och ta emot ovärderlig hjälp från änglarna i form av inspiration, energi, kunskap och vägledning.

Även om man inte håller med om allt, speciellt vad gäller vissa definitioner, t ex hur skyddsänglarnas funktion är uppbyggd och fungerar, är boken sympatisk. Det finns en genuin känsla hos förf. som smittar av sig i hennes entusiasm, henns ansträngningar och arbete med änglarna. Detta trots den ibland en aning för amerikanska “wow!”-tonen som på sina ställen drar ner helhetskvaliteten, i alla fall för min smak.

De personliga skildringarna är trovärdiga och engagerande och är exempel på många människors spontana upplevelser.
Att döma av antalet böcker, föredrag, kurser etc i detta ämne (speciellt i USA) - kontakt med änglar (och andra slags överfysiska varelser) - ökar antalet människor som får liknande typer av upplevelser. Till denna överfysiska hjälp räknas också andra sorters hjälpinstanser förutom änglar. Det kan vara svårt för de flesta av oss att avgöra var hjälpen egentligen kommer ifrån. Det är förmodligen något som kommer klarna med tiden.


© Herkules Utb 2006, SoulBooks 2009

Det finns en önskan - historien om Edgar Cayce

Författare: Thomas Sugrue
Förlag: Reincarnation books
Publ. År: 1993
Sidantal: 397. Pocket
Datum: 2001
Rec. av: Carl M


Edgar Cayce är känd av många, men ofta på ett ganska diffust sätt. Många vet att han var något slags medium. Men sedan är det inte så mycket mer. Den här boken hjälper oss att få en bred insikt i vem denne person var och vad han gjorde. Detaljrikedomen i skildringen är mycket stor, och påminner snarare om en roman än en “torr” biografi. Jag tycker det ofta är spännande att läsa boken, inte minst för att den ger en så stark fläkt av tidsandan från denna period i amerikanskt samhällsliv före, under och efter depressionen på 1930-talet.

Cayce hade flera upplevelser av en andlig dimension redan som barn. Han beskriver ett möte med en ängel, som avgörande för hans framtida gärning. Han fick också tidigt upplevelser av att ha “översinnliga” (eller snarare extra-sensoriska) förmågor. Han insåg vid ett tillfälle som barn, efter att ha somnat på en bok, att han efteråt kunde innehållet utantill. Dessa upplevelser var både till stor glädje men också stort bekymmer. Upplevelserna var i början skrämmande och uppfordrande för honom. Cayce var nämligen djupt kristen. Sedan barnsben läste han bibeln om och om igen. Han hade samtidigt en bred tro, på Kristus, på den mänskliga kärleken, som blev en del av hans filantropiska mission. Cayce var också väldigt enkel och vardagsnära. Han älskade att fiska och pyssla med sina örter och i sin trädgård. Hans arbete med människor var alltid förankrad i en stor ödmjukhet och tacksamhet.

Att läsa denna skildring av en man som arbetade så hårt för sina ideal är ofta mycket inspirerande. Cayce använde sin förmåga att kunna “läsa” av människors problem och sjukdomar på ett starkt konstruktivt sätt. Han var ett så kallat “transmedium”, dvs inte medveten om den information han gav. Men enligt en källa (nämnd i boken “Nattlektioner”) var Cayce inget “vanligt medium” (som lätt tar in egna tankar och önskningar) utan hade en “reell kontakt”. Han leddes av en grupp från en högre livdsdimension som guidade “läsningarna”, som de kallades. Dessa läsningar genomfördes alltid på ett strikt vetenskapligt sätt där allt nedteckandes och flera personer ofta var medverkande.

Cayce blev under sin levnad utsatt för till synes oändliga prövningar, inte minst från samhällets etablissemang och läkarvetenskapen. Han hade en mycket hård uppväxt och blev mycket slagen av sin far. Ändå vilar det ett starkt försonande drag över alla hans erfarenheter, goda som dåliga.
Cayces projekt, som ofta drevs av mer eller mindre godhjärtade personer i hans närhet, många läkare eller etablerade affärsmän, fungerade dels som andlig undervisning och personlig utveckling där hans omtalade profetior var en del, dels som direkt hjälp till människor med svåra sjukdomar.
Då, redan under Cayces levnad, startades en stor mänsklig vision. Först i mycket blygsam omfattning, men på sikt under flera mycket mödosamma försök skapades en verksamhet som bar fram mycket kunskap omkring alternativ till skolmedicinen, hur olika sjukdommar och åkommor kan behandlas.
Idag är Cayces arbete en stor stiftelse med enorma mängder nedteckat material och många olika böcker.


Mer info om Edgar Cayce på svenska på nätet:
• http://www.reincarnationbooks.se/index.html (tel: 0451-515 08)
• Edgar Cayce Center: http://www.edgarcayce.se.


© CMM, (Herkules Utb 2006), SoulBooks 2009.