lördag 15 december 2012

Stå upp för mer humor i framträdandet


Författare: Karin Adelsköld
Titel: Våga stå upp! Bli en roligare talare
Förlag: Ica
Publ år: 2012
Sidantal: 151. Kartonnage.
Rec datum: dec 2012
Rec av: C Mikael Matthis

En svensk komiker ger tips om hur du kan använda komiska inslag och tankar kring ”stå-upp” i dina framträdanden och tal av olika slag. Jag känner inte till henne sedan tidigare, men många av dem som hon citerar i boken är kända från olika komikersammanhang, men också politiker och andra som framträder publikt.

Författaren berättar att hon under 10 år arbetade som föreläsare inom journalistik och media på gymnasiet och ville förnya sig. Hon gick på en stå-upp-kurs, vilket hjälpte henne att ta nya steg i sin utveckling och i sin karriär. Bara det låter kul i sig, även om man förstås inte behöver ta det så långt. Det räcker med att träna sig slappna av mer, lära sig inte vara så allvarlig inför sitt framträdande, kanske bjuda lite mer på det personliga.

Den här boken vänder sig därför kanske mest till de som håller ganska stela, oändligt förberedda och till synes inövade föredrag. Därför är boken värd att omnämnas här tycker jag, som en sorts inspiration. Det som lättar upp en tråkig föreläsning eller ett stelt föredrag med självdistans – som ju bra humor bygger på tror jag -  är guld värt. Både ur pedagogisk synvinkel för ökad inlärning och ökat emottagande hos publiken. Men också för den allmänna stämningen, glädjen, lusten, inte minst hos föreläsaren/talaren själv förstås.

Sedan är frågan om det går att lära sig ”vara rolig” på beställning? Ja, för en skådis eller komiker så blir det så förstås, en hel del teknik att träna in repliker, scener, tillvägagångssätt. Men inte bara. 
De som är verkligt genuint roliga brukar grunda det i sig själva, det vill säga ”i hjärtat”. Ofta kan det för många som vill skapa en uträknad lustig poäng i sitt tal inte lyckas så väl. Det brukar låta aningen stelt i sig och kan lätt få en motsatt effekt. 
Däremot att bjuda på sig själv, våga vara mer personlig, som boken också tar upp flera exempel på, går ofta hem. Och då kan det bli roligt, inte bara i meningen ”storskratta” utan i termer av mer öppenhet, underhållande, intressant.

Boken är en på många sätt praktisk handbok i framträdande överlag, inte bara med ”humorn som insats”. För man behöver förstås fler infallsvinklar, hur man kan bottna i innehållet som förmedlas och hur man som föredragshållare uppträder. Bara humor i sig är inte hela lösningen och inte heller avsikten. Men humorn kan verkligen hjälpa till, att skapa en bra stämning, att lösa upp spänningar litegrann (inte minst hos föredragshållaren själv). Och sådant går förstås att lära sig, hur man adresserar publiken inte minst, hur man öppnar upp, får kontakt med sin publik.

© C Mikael Matthis, SoulBooks, dec 2012.

söndag 9 december 2012

Tala så att andra vill ta emot. Med fokus på det öppna mötet med publiken


Författare: Marie-Louise Zeisig
Titel: 
Kliv fram, ta plats och tala!
Förlag: Forum
Publ år: 2012
Sidantal: 189. Inbunden
Rec datum: dec 2012
Rec av: C Mikael Matthis


Denna bok handlar om, som alla nog förstår av rubriken, ”talandets sköna konst”. Hur vi kan träna på att hålla föredrag, olika slags tal, föra fram vårt budskap i olika sammanhang.

Författarens bakgrund är lite annorlunda med operaerfarenhet och som sångpedagog. Det ger förstås stark bärighet för rösten, vikten av att nå ut med en tydlig stämma och hur man skapar det.
Det här är en bok som är lite mer formell i sitt tillvägagångssätt, lite mer konventionell. Hur bedömer jag det? Jo, dels genom författarens ordval, ibland t ex hur hon refererar till ”hur det brukar vara” och därmed vad jag förstår vad andra tar upp i liknande böcker. Det säger en del om att hon följer en viss utstakad linje i dessa sammanhang. Det är inte så mycket material som kommer från egna upplevelser verkar det som.

Författaren är framförallt van pedagog förstår jag det som och säkert utmärkt på att inspirera andra vad gäller ”fotarbetet”. Dvs chefer och andra inom företaget som behöver få mer grundlig insikt i hur de kan komma igång med ett mer intresseväckande föredrag. Eller hur man beter sig på scenen, undviker de enklaste fällorna vad gäller kroppsspråket, upprepningar eller "hummanden", för lågt eller för högt röstläge osv. 


Författaren kallar sig också för ”retorikexpert” och ”kroppsspråksexpert” kan man läsa om i andra sammanhang på nätet. Inget fel med att tro på sig själv, men hur snabbt blir man egentligen ”expert”? När jag läser om hennes insatser i olika massmediala sammanhang där hon värderar kändisars kärleksrelationer utifrån allmänna bilder som publicerats i kändispressen, ja då känns det lite väl ytligt. 

Men, men, oavsett det, författaren kan förstås ha mycket att bidra med när hon kan utöva sitt större kunnande och samverkar med en publik eller grupp som hon kan träna med mer direkt, det är min känsla. Boken har också ofta ett sådant tilltal, tycker jag, att man kan känna författarens starka ambition, vilja och säkert också stundtals ganska pådrivande engagemang, men också lekfullhet och önskan att få bidra med det bästa.  
Här finns många små enkla iakttagelser och reflektioner som författaren samlat som tips kring framträdandet vad gäller kroppshållning, att hitta sin "kraftplats" på scenen inför publiken, hur gester och personlig energi kan användas. Hur att möta en publik som att du är "dess vän". Inte för att göra sig  till, utan i medvetenheten om att det vi sänder ut får vi tillbaks, påtalar författaren klokt.

Också hur en publik reagerar olika och hur du som talare kan fånga upp olika slags människor genom att möta dem i deras behov. De till exempel som är entusiastiska direkt i sin respons, men kan vara flyktiga i sitt intresse. Eller de som är fundersamma och vill ställa många frågor, men när de väl förstår bilden bättre också kan bli mer engagerade på ett långvarigt sätt.         

© C M Matthis, SoulBooks, dec 2012.

tisdag 4 december 2012

Hur att förena "att lyckas" och att "vara lycklig"


Författare: Igor Ardoris
Titel: 
Själförsvar – Lycka och att lyckas
Förlag: Ica
Publ år: 2009
Sidantal: 176  Inbunden.
Rec datum: dec 2012
Rec av: C Mikael Matthis


Författaren till den här boken kanske en del känner igen från en tv-serie, Klass 9A, som gick för några år sedan. Om hur flera lärare hjälpte en klass som hade många svårigheter. Eleverna fick genom speciellt stöd, coaching för sitt självförtroende, visa att de kunde återhämta sig, läsa upp sina betyg och på det sättet lyckas. De lyckades både alltså med sina resultat, men egentligen framförallt i sig själva, med att växa som människor och tro mer på sina förmågor.

Igor Ardoris tycks utstråla en positiv anda på ett genuint sätt. Det är också en kvalitet som tydligt genomströmmar den här boken.
Igor kommer ursprungligen från det forna Jugoslavien till Sverige som flykting. Han berättar om hur han har kämpat sig fram till att tro mer på sig själv, som ung bland annat genom hjälp av kampsporten karate. Han utbildade sig först till förskolelärare och sedan gymnastiklärare. Han har lärt sig mental träning genom Lars-Erik Uneståhl som varit en profil i Sverige inom detta område, som också skrivit förord till denna bok.

Därifrån kommer bokens titel förmodar jag; att ”försvara själen”, det vill säga försvara det unika inom oss, det odödliga, det sanna, vår livsgnista. Att utveckla vårt jag och våra möjligheter, trots olika svårigheter.
Boken handlar samtidigt om hur man kan lära sig se och förstås skillnad på att ”vara lycklig” och att ”nå lycka genom att bli framgångsrik”. Författaren påpekar klokt att många blandar ihop dessa begrepp, att man tror att man ska automatiskt bli lycklig när man uppnått det man strävar efter, sin bild av lycka. Denna bild är ju som många vet, ofta för många människor en mer materiellt präglad bild. Och om man inte når denna bild, att man då förblir olycklig. Författaren tar här upp det klassiska exemplet, att han möter människor som uppnått dessa mål, men ändå inte är lyckliga, som undrar vad som saknas i deras liv.

Boken vill alltså försöka visa på hur vi kan lyckas med båda dessa komponenter, men med ett större perspektiv, vad jag förstår. Att både kunna se sina möjligheter och sitt värde, oavsett vad man gör. Vilket förstås är grunden för sann självtillit. Och att detta i sin tur hjälper oss att kunna förverkliga det vi verkligen vill genomföra i våra liv.
Författaren poängterar också att han vill ge oss som läsare en mer konkret kunskap om framförallt hur man kan tillväga för att skapa detta. Inte bara ta upp teorierna.

Det är en enkel, men väl bearbetad och tankvärd bok som genom sin utgångspunkt markerar en litet mer djupgående eftertanke än vad många ”tänk-positivt”-böcker kan ha generellt.
Det känns också i författarens språk och energi, att det finns en god vilja, en mer omfattande avsikt, som präglar bokens framställning Ett mer genomarbetat och grundmurat moment av det egna arbetet. Det vill säga att det är genom vår egen bearbetning, vår ökade medvetenhet, som vi kan skapa förbättringar, förverkligande – egentligen utveckling.

© C Mikael Matthis, SoulBooks, nov 2012.