måndag 5 mars 2012

The Vortex – Lagen om attraktion i relationer


Filmtitel: The Vortex – The Law of Attraction in Relationships (DVD)
Förlag: Fönix musik & film
Publ år för film: 2009 på engelska, i översättning 2011.
Speltid: 73 min.
Subtitles: Alla nordiska språk. Engelska grundspråk.
Datum: mars 2012
Rec av: Nina Matthis

Det amerikanska paret Esther och Jerry Hicks, har gett ut en mängd böcker och filmer om hur attraktionslagen fungerar. Sedan Ester började vara uttolkare för Abraham (ett högre väsen, eller snarare en grupp väsen som kallar sig detta) på åttiotalet, har hon och Jerry rest runt i USA och hållit välbesökta workshops. De har levt och arbetat ihop i alla dessa år, tills i november förra året då Jerry gick bort. Vad jag har hört planerar Esther att fortsätta arbetet på egen hand.
Men när jag ser den här filmen, där Jerry fortfarande är med, inser jag det stora värdet av hans närvaro. Även om Jerry inte var ”uttolkaren” så hade han en varm och öppen energi som spred ljus och glädje omkring sig. Han var alltid full av frågor och ständigt intresserad av Abrahams visdom och svar.

Filmen The Vortex är lika bra som deras övriga material. Relationer är i fokus här, och hur det känns att vara i eller utanför The Vortex. Eller i och utanför sin egen själsenergi, som är ett annat namn för samma sak. Att vara i The Vortex är (i stora drag) att leva utan motstånd till sina önskningar. Med andra ord, att inte tänka brist utan att verkligen tillåta, bejaka och känna (uppleva) sin underbara önskan så att den attraheras och blir verklighet.

Enligt Abraham attraherar vi det som vi fokuserar på. Livet speglar upp våra tankar. Av denna anledning skapar bristtankar en avsaknad av det vi önskar oss, fastän vi ofta tror att vi har en ”positiv önskan”. Ett exempel: En kvinna i filmen kommer fram och får sin fråga undersökt av Abraham (genom Esther). Hon önskar hett en partner, men lyckas inte hitta någon. Under samtalet visar det sig att hon egentligen inte tror att hon kan hitta någon man – och hennes liv har hittills speglat upp den ”sanningen”.

Hon berättar att hon i tidigare relationer lämnat The Vortex så fort hon haft en kärleksrelation. The Vortex kan även beskrivas som den plats inom oss där vi upplever lugn, glädje, frihet och helhet – vårt sanna jag. Men när denna kvinna haft en partner, har hon lämnat denna plats inom sig. Abrahams råd till kvinnan är att vara i The Vortex och därifrån ”bjuda in” rätt man, som enligt attraktionslagen kommer att vara en man som också befinner sig på den platsen inom sig. Och att fortsätta stanna kvar i The Vortex i den eventuella relationen med denne man.

Hon kommer nämligen att märka när hon lämnar The Vortex. Det sker så fort hon att lider av sina egna stressfyllda tankar. Hennes träning blir alltså, att känna när hon lämnar sitt inre väsen när hon är tillsammans med en man. När hon upplever känslomässig stress i relationen, kan hon bli medveten om sina tankar, återvända till sitt sanna jag och känna sig hel igen. Flera kursdeltagare får sina relationsproblem undersökta i denna kloka och tänkvärda film, som kan ses många gånger för en allt djupare och klarare förståelse.


© NM SoulBooks, mars 2012.