tisdag 8 juni 2010

Förändra ditt liv - låt tankarna och känslorna vara i samklang med ”källenergin”Titel: Be så ska du få – Lär dig att förverkliga dina drömmar
Författare: Esther och Jerry Hicks
Förlag: ICA Bokförlag
Publ. År: 2005
Sidantal: 334. Pocket
Datum: maj 2010
Rec: Nina M


I den stora floran av tänka-positivt böcker i handeln finns en och annan pärla. Det kan vara svårt att hitta dessa pärlor eftersom utbudet kvalitetsmässigt är så blandat. Man får kyssa många grodor, om man säger så. Den här boken utgör dock ett undantag. Till synes så verkar den vara som ”alla andra”, och ögnar man bara igenom den är det lätt att missa poängen. Men efter en stunds läsning insåg jag, att denna bok har fler bottnar än vad man först kan tro.

Det här är ingen vanlig bok, skriven av en eller två författare. Materialet eller informationen kommer från en grupp ”andeväsen” och många menar att Ester Hicks går i trans för att kanalisera deras ”buskap”. Men att Esther Hicks går i trans stämmer inte riktigt. Det tycks snarare vara så att denna grupp disinkarnerade individer, som kallar sig Abraham, överskuggar Esthers medvetande under de stunder som informationsflödet pågår. Esther är inte ”borta” eller omedveten, så som sker när någon går i trans, utan hon ställer sig liksom ”bredvid” och tar emot informationen från dessa individer från ”andra sidan”. Hon är alltså fullt medveten och är själv med och finner orden till dessa ”tankepaket” som når hennes eget medvetande. Dessutom ger det henne kraft och energi, allt enligt henne själv.

Jerry Hicks, Esthers man, är frågeställaren, och deras samarbete med dessa disinkarnerade individer har pågått sedan 1986, då deras första seminarier startade. Huvudbudskapet i boken är att allting som vi ”ber om” (tror är verkligt) återspeglas i vårt liv. Och att vi därför har möjlighet att påverka våra liv i den riktning vi önskar. På så sätt är vi med och skapar våra egna liv, då universum inte gör någon skillnad på om våra tankar och känslor tror på det vi vill ha eller på det vi inte vill ha. Vi får alltihop. Detta innebär att en önskan som främst är baserad på brist, exempelvis: ”Jag önskar mig så en partner, att det ska vara så himla svårt att hitta en!”, inte attraherar själva önskan utan avsaknaden av den.

Denna ofta vanliga motsägelse har att göra med att vi fokuserar på hur det känns just nu när tanken på brist dominerar, snarare än hur det skulle kännas att verkligen uppleva vår underbara önskan. Vi glömmer eller är omedvetna om att universum speglar upp vår egen upplevelse och känsla. En känsla av brist attraherar alltså en fortsatt brist, oavsett vad vår önskan gäller. Men när vi tänker och känner det som om vår önskan vore verklighet just nu, vibrerar vi i samklang med vår önskan och universum svarar äntligen med nya upplevelser.

Den som läser den här boken lite mer noga inser efter en stund att den handlar om kärlek. När vi är tillåtande och öppna både för det vi redan har och för det som vi önskar, lever vi i ett tillstånd av glädje och kärlek. När vi ser det storslagna i nuet, ökar vår kärleksvibration och vi får på så sätt det vi önskar oss. När vår önskan inte har någon ”skugga” (något motstånd) förverkligas vår önskan i stället för skuggan, och det är kärleken som gör det möjligt. Det går nämligen inte att känna kärlek och motstånd på samma gång, och vi kan alltid – i varje stund - välja kärleken.

Boken innehåller också konkreta övningar, som kan hjälpa oss att höja våra känslovibrationer så att vi lever mer i samklang med källenergin (ett ord som används i boken). Dessa övningar kan göra oss mer medvetna om hur det känns när källenergin flödar inom oss – alltså när vi inte gör motstånd mot den. Precis som vi kan bli medvetna om hur det känns inom oss när vi hindrar källenergin (själsenergin, kärleksenergin) med våra personliga tankar på och känslor av brist, oro etc. På så vis kan vi lättare orientera oss efter vilka tankar som vi vill behålla. Det är de tankar som ger oss en omisskännlig lättnad och glädje, då de vibrerar i samklang med källenergin och vårt sanna jag.

Men flera påståenden i boken är säkert utmanande för läsaren. Abraham tassar inte på tå med sin information, utan smäller upp dörrar till ett nytt sätt att tänka och se. När ”de” till exempel säger att vi väljer allt själva, även sjukdom och död, låter det förstås underligt. Men ur deras perspektiv har vi förstås ”valt allting” en gång, även om det skett omedvetet. Och det som möter oss i vårt liv är ett resultat av dessa tidigare tankar och känslor som vi trott varit sanna (så kallat önskningar).

I boken nämns inte ord som reinkarnation eller karma, och jag gissar att det inte behövs i detta sammanhang där fokus ligger på vad vi faktiskt kan göra här och nu. Vi kan helt enkelt bli tillåtande kärleksvarelser oavsett våra förflutna ”önskningar”. Vi kan ta emot det som vi har ”bett om”; både det svåra och det ljuvliga som möter oss i livet, och fortsätta att öka kärleken och de tankar som harmonierar med källenergin (vår egen själ). På så vis kan vi medvetet förändra vårt liv, och det är det viktiga.


© N Matthis, Soulbooks juni 2010