måndag 29 juli 2013

På upptäcksresa i de inre möjligheternas förverkligande


Författare: Mike Dooley
Titlar:  Oändliga möjligheter – uppfyll dina drömmar
Förlag: Ica
Publ år: 2012
Sidantal: 299. Inbunden.
Rec datum: Juli 2013
Rec av: C M Matthis

Författare: Mike Dooley
Titlar:  Skapa förändringar – så enkelt är det
Förlag: Ica
Publ år: 2012
Sidantal: 191. Inbunden.
Rec datum: Juli 2013
Rec av: C M Matthis


Författaren börjar boken Oändliga möjligheter med en gladlynt resumé över sin bakgrund. Något han använder men i en kortare form i bok två. Hur han i tidig ålder, 9 år, fick en upplevelse av hur tankens kraft kunde påverka positivt. Under sin karriär som ung som revisorsassistent fick han tillfällen att skapa mer medvetet med sina bilder. Han kände mycket osäkerhet och trodde han skulle förlora jobbet, men lyckades skapa mer säkerhet, och genom detta får man förmoda öppnade sig nya möjligheter på en ny avdelning dit han flyttades.

Han ville gärna resa och lade energi på att se detta för sitt inre. Genom sitt arbete fick han sedan en plötslig öppning att jobba utomlands. Detta ledde i sin tur till allt fler resor jorden runt. Efter 6 år på detta företag och erbjudande om en fin chefsposition, tog han ett nytt kliv. Han längtade efter att bli mer sin egen. Han slog sig ihop med sin bror och sin mamma – vilket i och för sig inte lät så mycket som ”sin egen” – och blev affärsman inom t-shirt-branschen.
Efter hur många t-shirts som helst och när denna fas började bli fylld och försäljningen började dala, fick han ett oväntat erbjudande om att göra en egen show (på radio eller tv). Med fokus på positivt tänkande och hur man kan förverkliga sina drömmar kom han sedan att nå ut alltmer, bli mer och mer anlitad och uppmärksammad.

Området av positivt tänkande och mentalt skapande tycks nästan omättligt vad gäller en ”marknad” för dessa idéer. Och det är i grunden mycket positivt. I alla fall när man lär sig mer omfattande kring detta material och att man kan påverka sitt eget liv, ta mer ansvar och skapa mer värde som också ofta bidrar till omvärldens utveckling. Dessa böcker går inte sådär väldigt djupt, men har ändå en trevlig och entusiastisk ton som känns personlig och genuin.

Böckerna innehåller många goda råd och förslag, ofta i en ganska avspänd atmosfär som inte känns påklistrad eller flåsig. Den första boken går igenom dessa grunder mer, hur inre visualisering kan gå till och vad man bör tänka på till exempel.
Den andra boken vill försöka förklara mer hur vår verklighet fungerar i ett större andligt perspektiv. Författaren berättar om sin grund i denna verklighetssyn. Hur vi påverkar även den fysiska materien med våra tankar och vårt varande. Att den fysiska världen därför snarare är en flexibel, plastisk form, något som kvantfysikens rön visar på och som många forskare och författare inom mänsklig utveckling och medvetandets gränser har anammat. Detta verkar locka författaren att ta djupare steg in i denna förståelse, vilket är sympatiskt.

Samtidigt är det förstås en amerikansk stil som kan kännas lite stötig vissa stunder i sin pådrivande övertygelse. Det har som jag sagt flera gånger i olika sammanhang sina poänger, verkligen, men det kan också bli aningen tröttsamt. Eller helt enkelt bidra till att målet av fördjupning urholkas. Ett exempel på detta som många känner igen är från boken The secret, där denne författare också medverkat tidigare. En del av dem som var med där eller på olika sätt mött denna typ av vinkel har känt sig avtända, just därför det blir så ytligt materiellt. 
Det är samtidigt något författaren också påpekar på flera ställen att det handlar inte om det yttre egentligen, utan om det inre. Skapandet handlar om äkta upplevelser, att kunna leva sig in i de kvaliteter eller det flöde man behöver och önskar, men som ändå har sin grund i en större verklighet. Författaren påpekar också att grunden för detta är kontakten med vårt eget högre jag.

Man behöver inte dissekera dessa böckers motiv alltför mycket, utan får ta dem för vad de är och ta till sig det man vill (självklart, men ändå bra att nämna ibland). Många författare inom denna genre tror jag har en verklig, sann längtan efter att dela med sig av dessa redskap och positiva upplevelser som ju kan upplevas som både fantastiska och ändå realistiska. Samtidigt är det ju så mycket mer än ”bara” tankens kraft som det handlar om. Det är också fler nivåer av livet och fler lagar som spelar in. Detta tas sällan upp.
Det behöver dock inte hindra från att ha en trevlig och stimulerande läsupplevelse med dessa böcker om du är engagerad i dessa frågor och vill utforska hur man kan skapa mer fritt i sitt liv. Och dessa böcker, även om de inte tillför något revolutionerande nytt, känns ändå lustfyllda och praktiskt förankrade.

(Om du vill läsa fler recensioner om samma tema – tankens kraft, inre skapande, förverkligande m m – kan du använda denna länk) http://soulbooks.blogspot.se/search/label/tankekraft

© Carl Mikael Matthis, SoulBooks, juli 2013.

fredag 26 juli 2013

På resa - i din inre och yttre trädgård


Författare: Gabriella Mellergårdh
Fotografier: Garbis Sarafian
Titel:  Pilgrimsträdgård
Förlag: Votum
Publ år: 2013
Sidantal: 80. Inbunden, hårda pärmar.
Rec datum: Juli 2013
Rec av: C M Matthis

Den här relativt tunna boken fungerar som en varsam, men ändå tydlig och påkallande rörelse till inre stillhet och eftertanke, men också glädje och livslust. Trädgården står här för det växande, både genom naturen, men framförallt genom människans sökande efter något större. Upplägget är mer meditativt, också genom den snygga och vilsamma lay-outen. Den känns väldigt ”modern”, som nog lockar många. Samtidigt väger texten upp det lite glättade uttrycket, också genom en del ”tankefrön” och praktiska infallsvinklar. 

Boken bygger på författarens reflekterande texter kring det som i förordet tar avstamp i just ordet ”pilgrim”. Ordet som sägs betyda ”främling” får här stå för det resande, genom okänd mark. Att söka frihet, att nå bortanför nutidens larm, surr och splittring. Texterna är i sig själva meditativa, men har en viss sprudlighet också, tycker jag, som känns uppfriskande och lockande.

Boken har tydligen samtidigt byggts fram genom flera ”systrar” sägs det i förordet; fyra systrar som förenas i olika konstformer men kanske också genom sin tro på något större i livet? För boken är tydlig med att det handlar om kristna värderingar, en kristen tro som genomsyrar. Då och då dyker det upp som små dikter, citat hämtade från bibeln. De står för sig själva och blir därför inte speciellt högljudda eller larmande ”budskap” från denna tro, utan mer riktade att ge lite eftertanke, tror jag.

Överlag är det en författare som har något att berätta men ändå inte behöver ta till ”predikan” eller förmaningar, utan mer låter sig vägledas genom det poetiska och luftiga intrycket som får tala till läsaren. Detta också genom bilderna som framställs mer som stilla reliefer av tystnad fyllda av liv. Vissa bildval blir nästan lite väl illustrativa på det där ”reklamsnygga” sättet, men i helhet känns det ändå som att de rimmar och fungerar bra med texten.

© Carl Mikael Matthis, SoulBooks, juli 2013.

tisdag 23 juli 2013

Helande trädgård. Själslig läkarvård genom naturenFörfattare: Marianna Agetorp
Fotografier: Anders Agetorp och Marianna Agetorp
Titel: 
Helande trädgård. Om frizoner och andrum i natur och trädgård
Förlag: Artéa
Publ år: 2011
Sidantal: 191. Limbunden med inslag, laminerat omslag.
Rec datum: juli 2013
Rec av: Carl Mikael Matthis


Det här känns som en gedigen bok redan i öppningskedet. Den är ganska liten i formatet, vilket också är trevligt, och har en påkostad och angenäm lay-out och ett eget upplägg. Det är många färgbilder och texten är ganska stor i typsnittet, vilket skapar en bredare andning i sig.
Den här boken översändes efter förfrågan om påseende av författaren själv, vilket var mycket trevligt. Det märks att författaren och hennes make, som är med och står för fotot till viss del, lagt ner mycket möda och eftertanke på boken även på denna nivå. För förmodligen är det också deras egna bokförlag får jag en känsla av, så de har nog bestämt allt själva. Författaren har skrivit flera böcker innan. 

Bokens innehåll handlar om trädgården, egentligen hur naturen kan ge oss så mycket läkande i sig. Redan i baksidetexten aviseras dock den mer djupgående avsikten med detta. Att det handlar om hur naturen och den skapade trädgården kan bidra med en djupare helhetsupplevelse av ro. Egentligen att komma i mer kontakt med sig själv och den andliga dimensionen av livet. Författaren talar här om att ”bli mer hel i själen” och en större upplevelse av enhet med allt liv.

Den här boken uppmuntrar och tar tillvara synen på trädgården både mer som något naturligt växande och som något mer anlagt och vårdat. Författaren berättar redan i början av boken att hennes första trädgård var en sten. Där liv uttrycktes på olika sätt under årstiderna. Det är en fin och rolig liten bild tycker jag, som kanske sammanfattar mycket av den enkla filosofi som boken vill ta fasta på och sprida vidare.

Boken har en vilsam, fin ton där texten flyter på ibland som ett slags vatten. Ibland med inslag av uppställda dikter på vissa sidor som också lyfter fram och bryter av. Det är ett visst sirligt ljus i dessa texter, i erfarenheten. Som gärna knyter ihop tiden, barndom, att hitta hem.
Också med ett slags vemod i detta stora allvar. Allvaret kan vara en stor tillgång, inte minst för de som kanske är mer uppe i varv och behöver en lugn men också seriös röst som visar fram denna möjlighet. Som talar om tiden, om livet, möjligheterna, men också det förgängliga, döden.
Allvaret kan bli belastande om det får för mycket tyngd. Jag tycker det ändå fungerar ganska bra här, även om jag gärna sett något mer inslag av en humoristisk ådra, en frigörande lättsamhet ibland också.

Med olika inspirationer, t ex från bibeln, Dag Hammarskjöld, poeten Baudelaire, Selma Lagerlöf och Hildegard av Bingen med flera, så filosoferar och funderar författaren tillsammans med sina många fina erfarenheter av naturen och trädgårdens livsrum.
Bilderna fyller sin roll på ett fint sätt, ofta med en speciell kreativ ton. Till exempel de som illustrerar på ett annorlunda och fantasieggande i stycket Skogskatedralen (!).
Den ständigt närvarande länken av inre samklang är avgörande och livsnödvändig och finner sina ritualer också i trädgården och naturens växelverkan. Men hon tar också upp mer konkreta övningar och hur ”mindfulness” kan praktiseras med trädgårdsanden.

Det är kopplingen mellan människan och det större livsrummet som hela tiden står i centrum där naturen kan vara och ofta är en ovärderlig länk för många. Inte minst i vår tid av många utmaningar, oro, stress osv. Att komma mer hem till sig själv. Och skapa sin egen trädgård, hur man nu vill att den ska se ut. Och också skratta och leka i denna trädgård. För det vill nog de olika gudarna!

(Några kommande inlägg fortsätter temat med "helande trädgårdar" genom två ytterligare titlar)

© Carl Mikael Matthis, SoulBooks. juli 2013.

fredag 19 juli 2013

Ökad hälsa och harmoni genom vegetarisk kost och ayurvedisk filosofi

Författare: Janesh Vaidaya
Titel: Maten är min medicin. Ayurveda i ditt kök
Förlag: Norstedts
Publ år: 2013.
Sidantal: 191. Inbunden.
Rec datum: juli 2013
Rec av: Carl Mikael Matthis

Det är poppis med mat i vår tid. Matlagningsprogrammen avlöser varandra i en vad det verkar outsinlig ström på tv. I tidningar och böcker väller det ut recept från olika kökstraditioner och matskolor. Det är en fluga som tycks hålla i sig lite längre.

Samtidigt är trenden alltmer hur maten påverkar oss, inte bara som njutning och smakupplevelse. Där kommer allt fler inslag av hur val av mat har olika inflytande för vår hälsa, även psykiskt och i större perspektiv. Till exempel har den vegetariska kosten i olika format tagit stormsteg, även i Sverige.

I den här påkostade, fint formgivna och harmoniskt upplagda boken finner man som läsare en vegetarisk kost som grund. Samtidigt bygger boken på den ayurvediska kunskapen om hur mat kan påverka människans hälsa, även för olika människotyper. Enligt denna trosmodell ska det finnas tre huvudtyper; kapha, vata och pitta. Dessa baseras på tre grundelement; jord, luft och eld.
Av någon okänd anledning saknas vattenelementet här, vilket annars är den aspekt som tillsammans med de övriga vad jag förstått skapar det självklara basen. Där bildar talet fyra en naturlig grund. Varför man tänker annorlunda i ayurveda finns säkert någon förklaring till enligt deras tro, men jag har inte sett den hittills.

Mycket av denna praktiska mat-filosofi har säkert goda effekter på många människor. Vilket samtidigt kan bero helt enkelt på att man skapar en grundläggande rening för kroppen och därmed också i viss mån psyket genom att äta vegetariskt, utesluta gifter, dricka mer vatten. Och satsa på naturens egna mat, det vill säga det vi nu för tiden kallar ekologiskt odlad mat. Denna modell framförs också här i ett stegvis påbyggt program.

Författaren som bor sedan länge i Sverige och hyllar Sverige på ett fint, glädjefullt sätt, har också med sig flera kvinnliga medarbetare eller vänner som bidragit till bokens recept. Dessa namnges i bokens slut.
Boken är upplagd dels med författarens tankar kring hälsa och mat, dels den ayurvediska filosofin men i väldigt lättsmält format, vilket är skönt. Det här är mer en praktisk handbok med recept och hur man kan tänka själv vad gäller detta hälsosystem. 
Du vill kanske ta reda på vilken kroppstyp du har enligt denna modell? Det finns vissa utgångspunkter redovisade här, men inte speciellt djupgående som i andra sammanhang. Och det behöver inte vara det viktiga, i alla fall inte som jag ser det. Många av de specifika anvisningarna vad gäller kroppstyp som rekommenderas vid flera av recepten här, är säkert bra för de som vill pröva detta (eller för mer "troende" som följer detta). Men du märker nog själv om du vill ha mer eller mindre morot till exempel. Jag tror ofta vår inre kroppsenergi vet mer vad vi behöver än vad vi alltid är medvetna om.     

Den här boken vill först och främst sprida en lugn inspiration ser jag det som. Både vad gäller en njutbarhet och även skönhet kring maten och den ökade hälsan överlag. Men också, och inte minst, vad gäller den inre friden, att kunna tänka och känna sig mer i harmoni med det stora livsflödet.

© C M Matthis, SoulBooks, juli 2013.

onsdag 17 juli 2013

I det stilla äventyret genom tiden; Jan Lööfs underbara historier och figurerFörfattare: Jan Lööf
Titel: Felix o tidsmaskinen
Förlag: Kartago
Publ år: 2012
Sidantal: 86. Albumformat.
Rec datum: Juli 2013.
Rec av: C Mikael Matthis


Klassisk serie med den unga pojken Felix, som många läsare känner igen. Här med en stor röd hatt som tecknaren Lööf hade försett honom med från början. För det här är en av de äldre berättelserna som legat i författarens byrålåda, får vi reda på. Och som nu färgsatts och getts ut.
Har förf/tecknaren lite vånda över detta? Det antyder baksidetexten i alla fall kring dennes ålder och hur Felix varit med så läääänge.

Jag känner här igen Lööfs fina tecknar- och berättaranda. Och det är inte konstigt. Som föräldrar har många (liksom vi) läst många av hans böcker om igen för ungarna. Sagan om det röda äpplet till exempel, som jag fortfarande tänker heter ”Mannen med det röda äpplet”, en av de absolut bästa enligt min mening.
Eller Morfar är sjörövare, också väldigt bra, en av ungarnas favoriter. Och killen vid Mariatorget på Söder i Stockholm som fixar alla bilar och svårigheter, är det Ernie han heter? Underbara fina historier tecknade med mycket kärlek och eftertanke.
En annan kortare fin historia som bara dyker upp just nu, är Trädhuset (tror jag den hette?, en liten pixi-bok).

Överlag är det här väldigt bra barnböcker/serier. Den klassiska Lööf-stilen har ett skönt långsamt tempo som står i härlig kontrast till dagens massmediala tempo och tidsandan av "skynda". Här finns återkommande underfundiga teckningar och karaktärer, många som känns igen för den som följt med Lööfs karaktärer genom åren. 
Också äventyr, i ett ganska stilla tempo. Så även i denna mångskiftande och tidsexpanderade saga, där några skurkar vill ta hand om en vetenskapsmans uppfinning; en tidsmaskin!

Lite sentimentalt, eller? Nej, jag tycker ändå inte det, trodde nog det skulle kännas mer så. Nu var det här mer som en "rewind", en återblick genom tidens kalejdoskop, där Lööfs Felix känns lite mer som i början av sin "karriär". Kanske lite mer ostöpt i historien, kanske lite mer fundersam. Som sedan kom att ta form på ett mer självklart, grundat sätt genom kommande berättelser.
Jag hade hur som helst en skön stund med denna berättelse.    

© CMM, SoulBooks juli13.

onsdag 10 juli 2013

Blir utrymmet allt trängre för mänskligt växande på den svenska bokmarknaden?

Oj, nu var det länge sedan vi hade några nya bokrecensioner! Dels för att det varit full rulle med olika saker, men också dels för att vi inte kunnat hitta några riktigt intressanta titlar att skriva om på ett bra tag.
Nu senaste dagarna har jag kollat runt en del hos förlagen och det ska komma in en drös med böcker framöver. Sedan vet man inte hur lång tid det tar förstås, sommartider som det är.  

Denna notering är samtidigt onekligen värd ett inlägg i sig; hur det kommer sig att förlagen tycks satsa allt mindre på litteratur som vill verka för mänsklig utveckling? 
Jag ställer det ändå som en fråga. För jag är inte helt säker på att det är så. Men min upplevelse och min faktiska genomgång av de olika större förlagen inom detta specifika område genom åren tyder på det. Och att det egentligen bara blir sämre med det utbudet. 

Och då menar jag alltså de större förlagen. Sedan finns det några stycken mindre förlag som enbart specialiserat sig på denna mer "udda" utgivning, även om de också tycks ha blivit färre med åren. Denna utgivning som ju egentligen ligger otroligt många människor nära hjärtat. Och engagerar väldigt många människor även i vårt land. Jämför man med omfattning och spridning i utlandet ligger dock Sverige långt efter.      

Då kan man också diskutera vad som är "mänsklig utveckling" förstås. För många är nog skönlitteraturen den högsta formen av personlig eller mänsklig utveckling vad gäller det skrivna ordet. Och visst är det så, att många goda böcker och deras historier har stimulerat och gett enorma bidrag till människor genom tiderna. Men har det inte då också varit kring frågor som berör människans existentiella villkor och livsöden i litet större sammanhang; kärlek, vilja till förändring, förnyelse, familj, relationer, nära frågor som berör de flesta?  

Du som läser vår sida här och får tips på böcker inom detta slags mänskliga växande med en andlig, själslig eller djupare existentiell karaktär, vet nog redan att detta är en starkt växande "bransch" Helt enkelt därför att människor i vår tid hungrar efter denna inre sanning och livsorientering mer och mer! Det är en naturlig, organisk rörelse, som tycks uppstå genom människors egna sökande. Och det utan för den skull med religiösa förtecken. Som tar plats i samhället, i världen, genom behovet av goda förändringar inom många olika mänskliga områden som utbildning, forskning, vetenskap, ekonomi, politik osv.

Där är SoulBooks ett litet, men ändå väldigt intressant och starkt forum som fortsatt genom åren att hålla detta fokus. 
Och där våra egna böcker genom Herkules Utb (Herkules Förlag) också spelat och fortfarande spelar sin roll.   

© Carl Mikael Matthis, SoulBooks, juli 2013.