onsdag 30 maj 2012

På jakt efter universums hemliga kraft. Om kvantfysik, enhetsmedvetande och andligt sökande


Författare: Lynne McTaggart
Titel: Fältet. Jakten på universums hemliga kraft
Förlag: Vattumannen förlag

Publ år: 2011
på svenska (på eng första utg. 2008)
Översättning: Anna Southerington
Sidantal: 295 (plus fotnoter). Inbunden
Rec datum: maj 2012
Rec av: CMM

Det här är en bok som vill förena andligt sökande och ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Boken handlar om hur kvantfysikens senaste rön tangerar alltmer uråldriga andliga sanningar. Det har sagt flera gånger tidigare i olika sammanhang. Det som är annorlunda med den här boken är att författaren, samtidigt som hon går väldigt sakligt och metodiskt fram i sin framställning, lyckas med att göra ”handlingen” riktigt spännande och intresseväckande.
Det är ingen dålig kombination. Men så är hon också journalist, inte naturvetenskapare i sig, även hon har med ett utpräglat engagemang. Hon berättar att hon skytt nyandlighets-området (new-age kan vara ett missvisande begrepp) under lång tid som oseriöst och ointressant. Men med tiden fått upp ögonen genom egna upplevelser att mycket kan ha sin relevans. Framförallt att man måste prova själv och undersöka. Ett perspektiv som många kan ha nytta av, att ta till sig den tanken.
Grundtanken i boken och i detta kvantfysiska förhållningssätt, är att vi skapar vår verklighet mer än vad vi kanske förstår. Och att detta också har sina vetenskapliga grunder. Att hälsa och utveckling inom alla områden påverkas av våra tankar, vår intention. Att (den fysiska) materien så som vi betraktar den, inte alls är ”orörlig” eller opåverkbar. Och att det som håller allt samman fungerar och också på sätt och vis ”styrs” av en större samordnande helhet, ett fält av liv som allt ingår i. Ett begrepp som många flera olika källor idag refererar till är begreppet ”nollpunktsfältet”. Här finns flera intressanta och viktiga kopplingar som man kan fördjupa sig i.
Den här boken kan vid första påseende uppfattas som mastig och eventuellt något otillgänglig i sin ambition och inriktning. Men det är den inte. I alla fall inte direkt. Sedan behövs en hel del tankearbete och koncentration vad gäller de omfattande kvantfysiska förhållningssätten. Men i och med att boken är upplagd som den är, nästan som en reportagebok bitvis och med ett starkt berättande och reflekterande anslag, blir det inte tungt eller tråkigt.
Delar av bokens senare avsnitt finner jag dock mer ansträngande i sin detaljflora. Här blir tyngdpunkten väldigt fixerad vid eller fokuserad på ”bevis”-forskning. Det kan i och för sig vara intressant att försöka skapa dessa kopplingar, förstås för vetenskapsmän och alla som tror detta är avgörande. Men det kan också bli för materiellt bundet. Det handlar samtidigt om att kunna integrera upplevelsen av denna förening inom sig själv, i sitt medvetande, inte bara genom teknisk apparatur etc.

Här ges också exempel från det som många underrättelsetjänster genom åren ägnat sig åt. Ett omfattande fall beskrivs vad gäller ”fjärrsyn” eller klarseende. Som i detta fall användes i experiment för spioneri. Detta i sig är förstås ett slags ”bevis” för att det som i många fall anses som ”ovetenskapligt”, som häcklas och hängs ut som falskspel osv, har en stor tyngd inom dessa områden.
Men frågan handlar om något mer omfattande; egentligen syftet med hur dessa förmågor och tillgångar används. Och om de egentligen är så ”onaturliga”. De kallas ju ibland för ESP, extra-sensory-perception. De tycks snarast vara som en utvidgning och förlängning av den mänskliga naturens sinnesorgan. Och egentligen är nog mycket mer vanliga uttryck än vad många tror.


© CMM, SoulBooks maj 2012.


(http://www.bokus.com/bok/9789187512766/faltet-jakten-pa-universums-hemliga-kraft/)