torsdag 8 juni 2017

Leva i himlen här och nu - Anita Moorjani

Författare: Anita Moorjani
Titel: Att leva i himlen här och nu
Förlag: Vattumannen förlag 2017
Publ år: 2017
Sidantal: 220. Inbunden.
Rec datum: juni 2017

Rec av: Nina Matthis


Anita Moorjani är kvinnan som skrev den bästsäljande boken Döden gav mig livet för några år sedan. Där beskrev hon sin nära-döden upplevelse, som förändrade hennes liv på många sätt. Från att tidigare ha jobbat inom företagsvärlden blev hon plötsligt en flitigt anlitad talare som oavbrutet reste runt i världen. 
Intresset för hennes fanstatsiska berättelse om hur hon överlevde sin svåra cancer blev genast stort. För det handlade inte bara om en sällsynt överlevnad: På den andra sidan, där hon befann sig under sin NDU, fick hon även tillgång till en expanderad medvetenhet. Hon kom tillbaka till livet som en andligt vis, ljus och kärleksvibrerande person - och delade gärna med sig av sin inre resa. 
I år har hennes andra bok; Att leva i himlen här och nu, kommit ut på svenska. I den fortsätter hon att dela med sig av den universella visdom som hon fick tillgång till medan hon låg i koma. Hon berättar bland annat om svåra händelser från sin barndom, då hon blev mobbad, och sätter dessa händelser i ett nytt perspektiv. Under sin NDU fick hon en övergripande förståelse för alla människor – även dem som gjort henne illa. 
Det handlar alltså inte om att göra upp med sitt förflutna. Det handlar inte ens om att förlåta förövarna, menar författaren. För varje människa gör det bästa hon kan göra, vid varje given tidpunkt. Att försonas är alltså starkare och mer korrekt än att förlåta, eftersom alla människor som på något sätt har skadat någon annan gjorde det på grund av sina egna inre sår och sin totala oförmåga att handla på ett annat sätt just då. På så vis finns det inget att förlåta. Lösningen, skriver hon, är att älska sig själv så mycket att något liknande inte behöver ske igen.   
Moorjani delar generöst med sig av det hon fått lära sig på andra sidan. Hon väver in sina insikter i korta berättelser från hennes liv. Efter att hon gav ut sin första bok har hon fått vara med om många magiska möten och sammanträffanden. I den här boken får vi ta del av en hel del spännande ”tillfälligheter”, som hon förstås inte betraktar som en slump. Inte nu för tiden. Moorjani upplever att hennes liv är fyllt av synkronisering och mening sedan hennes NDU. Av den anledningen kan hon uppleva att hon fortfarande är kvar i himlen, småskojar hon. Därav titeln på hennes nya bok. 
Det som får den här boken att lyfta för varje blad, är författarens kärlekfulla, djupa och enkla språk. Man brukar säga att det är väldigt svårt att skriva enkelt, så att alla förstår. Det tycks Moorjani inte ha några problem med. Under läsningen tänker jag, att det var en enorm ”tur” att hon återvände från den andra sidan – inte minst för att hon skriver så himla bra. Att hon dessutom fick med sig svar på många av livets gåtor, är förstås en hit. Jag förstår henne verkligen när hon skriver, att hennes NDU var menad att spridas. När hon var på den andra sidan fick hon nämligen veta, att hon skulle återvända till livet för att berätta om sin fascinerande upplevelse för massvis av människor. Hon är en begåvad författare, som verkligen har lyckats med uppgiften att nå ut. 

© Nina Matthis, SoulBooks Juni 2017.

onsdag 8 mars 2017

Att kommunicera med änglar


Författare: Doreen Virtue
Titel: Så hör du dina änglar 
Förlag: LivsEnergi/ Massolit
Publ år: 2015
Sidantal: 175. Inbunden.
Rec datum: mars 2017
Rec av: Mikael Matthis


I den här boken går författaren igenom en rad olika områden som berör människans del av ett större liv och hur vi kan uppleva större delaktighet i detta liv. Doreen Virtue har skrivit många böcker om änglar och några av dem har recenserats här på sidan tidigare. Hon är fil dr i psykologi och inom rådgivning och arbetade länge som mer traditionell  terapeut och inom personlig utveckling. Hon kom dock allt mer att dras mot en andlig grund där änglar och kontakt med ”det osynliga” tycks haft en stor roll sedan lång tid tillbaks i hennes liv.   
Här får man som läsare följa med i författarens tolkningar av vad änglar är och vad de gör. Och hur vi som människor kan kommunicera med änglar. Det gör vi enklast enligt Virtue genom bön eller riktade tankar. Hon går igenom olika områden där änglar kan spela en stor roll, t ex ”den andra sidan”, det vill säga när människor lämnat sitt jordeliv. Virtue poängterar som så många andra med extra känsliga sinnen att det inte finns någon död, utan att alla lever vidare. Hon tar upp en hel del exempel på detta som känns fina och berörande. 
Virtue ser sitt arbete med änglar och andlighet överlag som en del av jordens omvandling i vår tid. Hon säger också att när hon ser på jordens framtid så upplever hon den som mycket positiv. Det är ett oftast praktiskt synsätt vad gäller andlig utveckling och hur vi människor kan förstå oss själva och ett större liv bättre som hon förmedlar. Och denna kontakt med en utökad verklighet finns förstås för alla även om man inte ”tror” på änglar. Men änglarna ser Virtue som speciella ”sändebud”, en klassisk bild av änglarnas funktion. Och överlag är det en på sitt sätt ”kristen” ängla-syn som Virtue använder sig av med begrepp som ”skyddsänglar” och ”ärkeänglar” och som sändebud för ”Gud”. Många kan nog känna igen dessa bilder och kopplingar från en barnatro som kan kännas levande, oförstörd och bilda grund för en utökad dimension av livet. 
Det jag tänker på litegrann när jag läser boken är att det samtidigt finns fler aspekter och nivåer av detta. Hon nämner t ex inte att i österlandet finns en långvarig tradition av förståelsen för ”änglar” som då kallas ”devor” i betydelsen av ”ljusväsen”. I denna mer omfattande tradition sägs änglar eller devor utgöra en större del av hela vår verklighet genom all materia på alla livsnivåer. Virtues perspektiv handlar framförallt om ett slags psykologiskt tänkande och resonerande där änglarnas arbete riktas mycket till hjälp för människor. Samtidigt kan man nog tänka sig att änglariket har många olika uppgifter och kvaliteter i sig och allt inte kan handla bara om hur människan ska få sina ”böner hörda”. Jag tänker att det handlar nog om ett slags samspel, som jag uppfattar att Doreen Virtue också avser, då hon poängterar att människan behöver alltid utvecklas genom sin eget ansvar, att odla sina egenskaper och förverkliga mer av sitt sanna väsen.  
Doreen Virtue upplevs som en sann ”ljusarbetare” tycker jag, vilket innebär att hon har stark medkänsla med alla livsformer, inte minst djuren. Med sin enkla, jordnära och lättsamma stil förmedlar hon mycket kärlek genom sina ord, också mycket tröst för människor som längtar efter större livsperspektiv och ökad meningsfullhet.    


© C M Matthis, SoulBooks, mars 2017.

söndag 19 februari 2017

Med stöd från änglarna - stå upp för dig själv
Författare: Doreen Virtue
Titel: Jordens änglar. Att sätta gränser genom beslutsamhet
Förlag: LivsEnergi/ Massolit
Publ år: 2015
Sidantal: 208. Inbunden.
Rec datum: feb 2017
Rec av: C Mikael Matthis


Doreen Virtue är välkänd för många inom dagens nyandliga tänkande med sina populära änglakort och för sitt produktiva författarskap. Hon har på flera ställen berättat om sin karriär först som fil dr i psykologi och som counsellor (rådgivare) inom terapi och personlig utveckling, men hur hennes arbetsinriktning med tiden drogs alltmer mot en andlig grund. Denna bakgrund har hon haft med sig sedan barnaår, hur hon upplevde att hon fick insikter och syner genom en inre kontakt, som hon också kallar för att ”änglar talade med henne”. Idag lever hon på Hawaii där hon förutom kurser, böcker och inspelningar på nätet också ger omvårdnad till mängder av behövande djur med sin man som får en tillflykt på deras gård.   
Virtue har ett ofta mycket praktiskt synsätt vad gäller både området av änglar och hur vi människor kan utvecklas genom denna kontakt. I förgrunden står egentligen ett slags psykologiskt tänkande och resonerande. Samtidigt låter hon detta samverka med hur hon upplever att vi som människor kan få hjälp av änglariket. Det får vi genom att be eller åkalla dessa hjälpare, menar Virtue. 
Den här boken har nästan som ett terapeutiskt förhållningssätt. Änglarnas arbete eller stöd i dessa frågor kan upplevas aningen sekundärt, vilket kan vara positivt som jag ser det. För det handlar inte om att vi ska lägga våra liv eller öden i någon annans händer och bli ”passiva”. Virtue visar ofta att det handlar snarast om hur vi kan utvecklas mer som människor, utveckla sidor som vi behöver förstärka och hur vi kan tro mer på oss själva.
Titeln på den här boken visar temat på ett tydligt sätt. Många andliga sökare och utövare kan uppleva att de har med sig en stark känslighet. Virtue kallar det för att de kan vara ”jordänglar”. Termen är lite märklig, men jag förstår vad hon menar; att många människor är ”som änglar” för de är så uppfyllda av ljus, av goda avsikter, de vill bara det bästa för alla. Och de kan också vara lite naiva och lättmanipulerade, menar Virtue. Hon refererar detta tydligt också till sig själv. Det handlar också om många hon mött i sitt arbete som berättat om just dessa erfarenheter. Denna känslighet har på senare år blivit alltmer uppmärksammad som en sorts #diagnos”; ”högkänslighet”. Frågan är om det verkligen är ett ”handikapp”, även om det kan upplevas som svårt att handskas med för vissa människor? Snarare tycks det vara en del av en högre själslig utveckling.  
Läsaren får här mycket material kring olika infallsvinklar på hur ”jordänglar” eller människor med stor känslighet, hög intuition och mycket god vilja, kan förhålla sig. Det handlar om att uppleva mer tydlighet, bestämdhet, att kunna sätta gränser, säga ifrån. Dessa kvaliteter uppskattas nog av många människor som välbehövda överlag. Virtue går också igenom många mänskliga ”skuggsidor” som kan uppträda överlag. Det kan handla om situationer och svårigheter som kan uppstå i relationer eller då man kan uppleva sig som ”utsatt” för dessa uttryck. Det kan handla om ”svek”, missbruk, att bli ”utskälld”, människor som inte kan eller vill lyssna, den ständige ”pajasen” som skojar bort allt osv. 
Virtue är duktig på att beskriva olika roller på ett klarläggande sätt. Många kan säkert känna igen dessa mönster och resonemanget fyller förstås sin plats i sammanhanget. Frågan är samtidigt om det hade behövts så mycket fokus på dessa negativa sidor ändå? Det känns lite som Virtue kanske själv vill ”städa  upp” bland dessa frågor för egen del?Kanske handlar det om minnen av personer som behandlat henne dåligt, ett exempel som finns med redan i inledningen av boken. 
Det är nog viktigt, som Virtue också påpekar, att ”jordänglar” - eller hur man nu vill uttrycka denna kvalitet, en stor tillgång när den kan förstås och tillämpas mer klart - behöver stå på sig mer. Men det kan också vara viktigt att inse att man kan dra till sig dessa situationer för att lära av dem. Att det egentligen inte måste vara negativt, att man är ett ”offer, då man är med om konflikter eller utsatta situationer. 
Som ofta är Doreen Virtue lätt att till sig. Hon skriver enkelt, jordnära, med mycket personlig närvaro, men samtidigt professionell pondus och med mycket medkänsla och värme. Det är tydligt i många avsnitt att hon känner med människors, och sina egna, svårigheter och utmaningar. Där kan ängla-kontakten och känslan av att vara villkorslöst älskad av en stor famn vara ytterst välgörande och läkande.    


© C M Matthis, SoulBooks, feb 2017.