tisdag 7 februari 2012

Inre resor av förändring och hoppFörfattare: Gordon-Michael Scallion
Titel: Anteckningar från kosmos
Förlag: Matteus media
Publ år: 2007 på svenska (på eng första utg. 1987)
Sidantal: 369. Kartonnage.
Rec datum: Feb 2012
Rec. av: CMM


Det här är en bok som tar med dig som läsare på en riktigt spännande resa. Det är en självupplevd skildring från ett inre uppvaknande, som också handlar om att bli delaktig mer konkret i det vi kallar för en ”ny tid”.
Författaren med sin bakgrund inom det naturvetenskapliga fältet var från början elektroingenjör i USA. Därför blir hans framställning oftast mer saklig, trots de väldigt både prövande och tumultartade händelser han får helt spontant vara med om. Många av dem som kom att förvandla hans liv.

Mycket i den här boken känns så välbekant och ”hemtamt”, om jag får säga så. Det är som en odysse´ i andlig utveckling som en hel del människor nog kan känna igen sig i, i alla fall om man har hållit på ett tag med dessa områden.
Författaren skriver levande och ärligt om sina möten med en större verklighet som startade när han fick en fysisk åkomma när han tappade sin röst. Läkarna hittade inget fel på honom, men han fick stanna kvar på sjukhuset. Där fick han sitt första möte med en högre vägledande livsvisdom. Detta verkar vara en genuin uppväckande upplevelse, inte en bild eller en vanlig dröm. Inte heller en medial händelse, ”som ett möte med avlidna eller andar”. Här visar författaren en intressant urskillning. Han talar överlag mer om en själens närvaro, men också om sin egen ”monad”, som en bakgrund han vilar i.

Efter denna omtumlande händelse tog en stark kris vid under lång tid där han tvivlade på sina inre upplevelser och drog sig undan. Allteftersom kom han ändå att förstå att han inte var tokig. Att det han var med om snarare handlade om ett inre uppvaknande, en större process. Och en total förvandling i hans liv tog successivt plats.

Det finns flera intressanta avsnitt i boken som man kan fördjupa sig i. Det som kom att bli författarens huvudspår vad gällde sina insikter och denna undervisning, var att jorden står inför enorma förändringar, även geologiskt. Han skriver ned sina ”syner”, drömbilder i vakentillstånd som kommer både om natten och ibland också under dagen. Det är mer av en forskning och ett redogörande än en trosförkunnelse.
Han fick under vissa perioder se mycket tydliga förlopp hur jordmassan kan byta form. Detta inslag och även andra moment kring ett stundtals starkt klarseende, har kommit att ge honom rykte att likna Edgar Cayce i sitt arbete.

Gordon-Michael Scallion har ett behagligt språk som är lätt att flyta med i. Det har sin amerikanska särprägel av lättsamhet, nyfikenhet, öppenhet och självklarhet. Men det har också något som skiljer ut från många andra författare i denna genre av andlig utveckling och egna upplevelser. Kanske är det författarens relativt sett metodiska tillvägagångssätt. Kanske är det också en mer ödmjuk ton, som känns just därför mer angelägen att lyssna till. Jag får intrycket av en ”verklig” person som talar här.

Sedan håller jag inte med om exakt alla tankar, det är inte nödvändigt heller. Och kanske en del av dessa syner och ”profetior” kan vara del av en mer avlägsen framtid vad gäller jordens förändrade geografi. Eller kanske att det även speglar en dåtid, äldre historiska skeden?
Detta har sitt intresse förstås. Men samtidigt kan det tyvärr lätt uppstå en viss problematisk förvirring men också risk för känslor av maktlöshet och svårmod kring dessa katastrofbilder. Därför är också författaren mycket noga med att påpeka riskerna med att blint tro på olika utsagor överlag. Och att framförallt odla sin egen högre inkoppling, sin själsliga kapacitet och högre intuition.

Det går också att påpeka att flera av Cayces – och andra äldre kanalers - drömbilder kring enorma jordförändringar ännu inte tagit plats, vilket sades på 20- och 30-talen skulle ske innan 1900-talets slut. Kanske de fyller andra viktiga funktioner? Människan behöver ändra kurs, det är helt klart ur en rad synvinklar. Men framförallt att människan behöver förändras i sitt medvetande.

Detta tycks författaren vara helt klar över också. Även att vi påverkar hela tiden vår omvärld genom vår genuina utveckling. Kanske detta också skett, att många mer omfattande katastrofer kunnat undvikas och omvandlas ju fler människor som vaknar upp i denna tid, som agerar och frigör människans större livspotential.
Som författaren säger: "Jag kan inte se något slut på världen. Jag ser faktiskt födelsen av en ny värld och ett nytt medvetande".

(Läs mer i detta blogginlägg också, om du så önskar)

© CMM, SoulBooks http://soulbooks.blogspot.com/ febr 2012