tisdag 31 januari 2012

Rawfood bok med många härliga tips! Ökad energi och hälsaFörfattare: Ulrika Davidsson
Titlar: Raw food med två detoxveckor
Förlag: Ica bokförlag
Publ. år: 2011
Sidantal: 126. Kartonnage
Rec datum: Jan 2012
Rec av: Mikael Matthis


Det här är framförallt en inspirationsbok med spännande och vackert illustrerade recept. Det är också en inspiration för ökad hälsa.
Jag skrev precis om en annan bok i ämnet näring, och konstaterade då, liksom vi alla kan göra, att vägen till hälsa är förstås mångfascetterad. I det yttre är det enklaste att vi kan reglera våra kostvanor.
Sedan finns det förstås många andra sätt. Grunden tycks ändå vara hur vi förhåller oss till en större helhet av liv. Att vi inser vårt värde och vår delaktighet i en större helhet. Där kommer respekten in för vår natur och vår miljö, våra relationer och vår framtid in också. Och här kan raw-food vara ett gott ämne som en enkel, men ändå intressant utgångspunkt.

För det vi stoppar i oss handlar också om hur vi ser på vårt större sammanhang. Att mycket av våra livsmedel är producerade med många artificiella inslag, är något som många reagerar emot alltmer i vår tid. Och som författaren också tar upp här.
Varför inte kunna odla, framställa och äta mer sann, värdefull kost på en mer självklar nivå?
Som sagt, vi väljer på många sätt hur vi önskar skapa hälsa. Inom rawfood-”branschen”, om jag kan säga så, är det grundläggande att undvika all tillagning av mat och födoämnen på högre värme än 42 grader. Detta helt enkelt för att man menar att många näringsämnen, enzymer etc, förstörs vid högre upphettning.
Det gör att mycket av denna kosthållning blir tidskrävande och mer omständlig i vissa fall. I alla fall om vi vill göra dessa till synes otroligt goda pajer med ersättning istället för vanligt mjöl och ”snabbgrillning” i ugnen. Ibland kan dessa rätter också vara enklare och snabbare än med vanlig mat.

Detta är också ett spännande inslag med tanke på ökad närvaro, down-shifting (för att använda ett ytterligare ”modeord” i tiden), helt enkelt att ta det mer lugnt.
Jag är ingen kännare av rawfood, förutom den självklara biten då vi äter sallader, frukt eller en råpressad juice. Men visst låter det härligt att bara låta en pajform stå i ugnen på 40 grader. Vilket tar cirka 7-8 timmar att bli klar! Det vill jag pröva framöver.

Överlag är det här en bok som jag blir inspirerad av att testa nya möjligheter. Och det utan att hälsoinriktningen känns ”tråkig” eller ”onaturlig”. Tvärtom lyckas författaren Ulrika Davidsson med att förmedla en livfull och självklar känsla genom denna föda, som också har sin bas närmare naturen överlag.
Hon har skrivit flera liknande böcker i dessa områden (som jag inte tagit del av). Och hon skriver med ett bra engagemang i de inledande kapitlen, som förmedlar enkel information på kort sträcka om bakgrunden och syftena med rawfood.
Jag blir positivt överraskad av mixen av saklighet, livsglädje och vilja till att förmedla verklig hälsa.

Att samtidigt jämföra kroppen med en dator, som författaren gör, där vi enkelt kan ”radera ut” gamla gifter etc genom en raw-foodkur, kan kanske låta effektivt och ”smart” som bild. Men det är inte så lyckat i det här sammanhanget tycker jag. Man får se upp med att inte göra förenklingar. Det är heller inte så ”smart” att göra kopplingen kropp-maskin, eftersom hela det här ”tänket” går ut på – ja, just det; egentligen ökad medvetenhet.
Vi kan inte bara ta till oss nya vanor utan ökad insikt om vad kroppen och vårt medvetande egentligen är, tror jag. Annars blir det lätt en ny snabbform. Eller en kortvarig trend.

Dessutom är frågan om det räcker med att bara äta rawfood under kort tid för att frigöra ”alla gifter”. ”Detox” står här för rening, dvs då man inte äter det de flesta äter mest i sin vardag; mindre hälsosamma produkter. Basen här är att skapa en ny vardagsmeny under några veckor. Eller också förstås om man nu vill det, under kortare eller längre tid.
I detta ingår också att ta bort socker, överlag sötningsmedel, vitt mjöl och andra raffinerade produkter. Överlag lagad mat på traditionellt sett, kött- och mjölkprodukter, allt förvandlas till ett nytt upplägg.
Men en mer djupgående detox eller rening kräver dels längre användning i tid, dels t ex en fasteperiod, eller bara äta frukt ett tag osv. Också helst att man renar genom tarmsköljning. För att verkligen få ut mer av det gamla slagget.

Detta hjälper oss att skapa fysisk hälsa och öka vår fysiska energi. Men vi kan också gå vidare några steg. Som jag tänker på, att också rena vårt inre, våra känslor och tankar, mönster och vanor. Och koppla in mer av vårt större liv, t ex genom meditation.
Om detta kan vi inte läsa i den här boken. Men uppläggen av recepten är som sagt väldigt härliga. Och det ena bidrar förhoppningsvis till det andra.


© CMM SoulBooks jan 2012.

söndag 22 januari 2012

Öka hälsa och välmående - välj vad du äter - i snabbt format


Författare: Janet Wright
Titlar: Ät dig stark, frisk och vacker
Förlag: Bonniers fakta
Publ. år: 2008
Sidantal: 128. Hårda pärmar, laserat omslag
Rec datum: jan 2012
Rec av: CMM


Under längre tid nu har begreppet ”smart-food” tagit plats i det kollektiva medvetandet i västerlandet. Det finns flera liknande namn för ungefär samma tanke; att vi kan äta oss till hälsa genom att reglera vad vi äter.
Grunden är som så ofta (alltid?) att undvika socker, sötningsmedel, vitt mjöl och andra raffinerade produkter. Även i många fall att ta bort kött- och mjölkprodukter. Detta ger hälsa i sig.

Att undvika rökning och alkohol, både på regelbunden basis och i större mängder, är förstås också en självklarhet vad gäller optimering av hälsa. Därför är det lite olyckligt att författaren valt att ta med vin som ett inslag här, som hälsofrämjande. Det kan säkert vara så vad gäller hjärtaktivitet, blodstimulering osv för en del människor. Men att inta alkohol regelbundet som föreslås här känns väldigt otidsenligt.
Detta är förstås till viss del en ”kulturfråga” (eller vanefråga snarare). Och alla som uppskattar vin till maten då och då ska förstås fortsätta med det. Men att ta fram det som en direkt hälsoskapande ingrediens känns ytterst tveksamt.

Därför är det förstås som alltid en fråga om i vilken omfattning man vill skapa hälsa. Och vad vi lägger i det begreppet. Att hälsa i sig egentligen inte enbart styrs av fysiska faktorer, dvs vad vi äter och genom motion, börjar bli alltmer uppmärksammat. Också hur vi mår som människor, våra känslor och tankar, vår livsmening, påverkar. Hur våra relationer fungerar och hur vi är medvetna inte minst om vår större existentiella utveckling. Dessa aspekter kommer sällan med i dessa sammanhang, men ökar ändå överlag att sättas in i ett större sammanhang av mänsklig utveckling, som egentligen ska ses som grunden för hälsa.

I den här boken har man valt att komprimera budskapet och samtidigt förpacka det modernt och ytterst effektivt. Inriktningen är inte på maträtter eller tillagning utan endast innehåll i olika råa livsmedel, ofta som naturprodukter. Också några köttprodukter som kyckling är medtagna. Deras hälsoeffekter, vitaminer, mineraler m m beskrivs kortfattat. Läsaren får också korta tips på recept för respektive näring.

Det här är en liten läcker bok. Starka färger, pigg lay-out, snygg design. En verkligt bra presentbok, tänker jag.
Boken är enkelt, men smart upplagd. Den riktar sig nog mest till folk i farten, kanske också en yngre publik. Som söker snabb och effektiv information om hur olika råvaror, grönsaker och frukter ger oss ökad hälsa och bättre livsförmåga.
Boken har delats in efter sex stycken olika syften; ”bättre kondition”, ”detox”, dvs rening, avgiftning. ”Mat för hjärnan”, dvs bättre tänkande m m.

Det är en kul idé. Och som sagt, tilltalade i färg och form. Söker du mer djupgående information om hälsa, hur olika livsmedel och näringsämnen påverkar oss, då ska du söka dig till något helt annat.


© CMM SoulBooks jan 2012.

måndag 16 januari 2012

Stöd att finna ditt sanna jag genom förlösning av kroppsspänningar och gamla känslomönster


Författare: Lise Bourbeau
Titlar: Hela ditt inre och finn ditt sanna jag
Förlag: Vattumannens förlag
Publ. år: 2010
Sidantal: 207. Inb
Rec datum: dec 2011
Rec av: CMM

Författare: Lise Bourbeau
Titlar: Kroppen talar till dig.
Förlag: Vattumannens förlag
Publ. år: 2008
Sidantal: 463. Inb
Rec datum: dec 2011
Rec av: CMM


Jag passar på att slå samman två titlar av samma författare här (därför blev denna text extra lång). Lise Bourbeau är från Canada och förutom sitt författarskap driver hon tydligen ett stort center där för hälsa och utveckling. Hon reser också runt en del och föreläser och ger behandlingar.
Lise Bourbeau är ingen terapeut eller författare jag kände till innan. Hon har arbetat länge med kopplingen mellan det psyko-somatiska, alltså hur våra känslor påverkar vår fysiska hälsa och vår mänskliga utveckling.

Bourbeau ansluter sig till en rad andra författare, terapeuter och förespråkare för ”kroppens egen visdom” i vår tid. Detta är något som är välkänt för många i dagens flora av nytänkande, alternativ hälsa och fler möjligheter till att både bota och utveckla människan. Att denna visdom finns förankrad i vårt högre medvetande som tar sig uttryck genom denna kropp, är också något som författaren uttrycker tydligt. Och också använder sig av som en levande insikt, verkar det som.
Därmed blir hennes arbete inte bara fysiologiskt, inte heller bara emotionellt, utan ett försök vad jag förstår det som till en högre syntes.
Bourbeau säger redan i förordet till sin senaste bok på svenska ”Hela ditt inre och finn ditt sanna jag”, att hon med ordet och begreppet ”Gud” som hon gärna använder, menar människans ”högre jag” eller ”sanna jag”. Det är bra att hon gör den definitionen.

Hennes första bok ”Kroppen talar till dig” ska fungera som ett uppslagsverk över olika sjukdomar och yttringar av både fysisk och känslomässig art. Som läsare kan du slå upp ett stort antal åkommor och sjukdomsproblem för att läsa om författarens tolkningar av dessa på flera nivåer. Känslorna och deras eventuella tillbakahållande får här en stor plats som förklaring till att sjukdom uppstår, menar författaren.

Detta har sin grund i många olika forskningsresultat som med tiden bara tycks öka. Detta menar förf också ha stor egen empirisk kunskap om. En annan forskare jag tänker på i sammanhanget är Candace Pert, som arbetar med en annan ingångsvinkel, forskning om hjärnan.
De som Bourbeau främst refererar till är Wilhelm Reich och en av hans efterföljare, Alexander Lowen. Dessa skapade både teorier och praktiska metoder kring hur människans ”kroppspansar”, bestående av tillbakahållna känslor, behövde omvandlas. För att öka hälsan, öka människans möjligheter till sant förverkligande. Bourbeau vilar också sin kunskap på den freudianska läran tydligen. Detta kan verka motsägelsefullt eftersom Freud starkt motsade sig alla högre livsuttryck; själ, ande, andlig mening osv. Reich, som sägs ha varit en av Freuds utvalda favoriter, lämnade också Freud efter en konflikt, liksom många av hans andra efterföljare gjorde.

Insikter om den psykosomatiska kopplingen har flertalet olika terapiskolor kommit fram till under de senaste 50 åren. Det är också kända insikter i österlandet innan dess, även om de uttryckts annorlunda eller inte lika starkt förknippade med just känslouttrycket.
Det som idag kan skilja är betoningen på utlevelse. Nu vet inte jag hur Bourbeau använder sina metoder mer konkret. Men många kroppsterapeuter idag söker sig mer mot ett mer själsligt/andligt fokus och ett mer mjukt omvandlingsschema snarare än att utlevelsen ska behöva stå i fokus, något som både Reich och Lowen och många andra vid den tiden naturligt hade störst intresse av.

I denna uppslagsbok återfinns även hur väldigt vardagliga och enkla svårigheter sägs kunna uppstå pga ”förträngda känslor” och därmed hämma livsflödet i kroppen. Tanken är kanske god, men kan också överdrivas i onödan. Att t ex påstå att acne för alla slags människor ska innebära självförnekelse och svårigheter att tycka om sig själv, känns att dra psykiska innebörder för långt. Att t ex ”solbränna” skulle innebära liknande emotionella svårigheter, känns försvårande snarare än uppbyggligt.

Överlag tycker jag man bör vara försiktig med försök till slutgiltiga tolkningar kring olika sjukdomars, åkommors och fysiska reaktioners upphov. Det finns ofta en större bakgrundsbild som existerar i människors själsliga livsmönster som behöver förstås på ett eller annat sätt. Om inte annat som en bidragande orsak.
Jag tror att författaren också har den tanken med här. Hon beskriver hur sjukdomsuttryck kan vara sätt för själens vilja att skapa lärdom. Dvs en individs karmiska förlopp tar sig t ex uttryck genom sjukdom och andra svårigheter. Karma är dock inte ett ”straff” som alltfler lär sig inse i vår tid, utan snarare ”möjligheter”. Detta vill också Bourbeau betona. Hon talar om att ”självförlåtelse” och acceptans är viktiga nycklar i helandets processer.

I den andra boken ”Hela ditt inre och finn ditt sanna jag” använder författaren en till modell för sitt arbete. Hon bygger den på fem modeller av ett bestämt känsloproblem (ett ord) som skapar fem kroppstyper och deras symtom (t ex ”övervikt-förödmjukelse” eller ”förstärkt smalhet-avvisning”. Hon utgår från dessa kopplingar i hela boken och bygger olika terapeutiska resonemang kring dessa.
Jag har svårt för den förklaringsmodellen i sig. Jag tror inte det är så enkelt, vare sig känslomässigt eller kroppsmässigt att bestämma och bearbeta samband. Därmed är risken också att metodens tolkningsform” blir mindre intuitiv eller okänslig för vad individen verkligen bär på i sitt inre. Olika kroppstyper och olika känsloproblem behöver också ett större sammanhang tror jag för att kunna lösas djupare.
Samtidigt ligger det förstås en hel del i dessa känslors koppling till kroppshållning, olika typer av förträngning, och hur kroppen svarar an på detta. Men inte med ett så nödvändigtvis kontrollerat tolkningsschema.

I båda böckerna blir det tydligt att författaren vill gå systematiskt tillväga och mer vetenskapligt undersöka dessa kopplingar mellan känsla och kroppsliga symtom. Det är både fördelar och nackdelar med detta.
Att dessa svårigheter kan lösas genom att beakta och förlåta olika känslomönster och sina föräldrar från barndomen, är förstås till stora delar välkänt och positivt. Men hur det går till – i medvetandet - med denna metod blir inte lika tydligt, tycker jag.
Risken är också att dessa skildringar blir en aning överstrukturerade. Ett intressant exempel som författaren tar upp från sitt eget liv är när hon styrde sin yngste son väldigt hårt för att han skulle utvecklas som hon uppfattade var bäst för honom, men att det fick tydligen ett mindre lyckat resultat.
Det finns i vilket fall flera viktiga tankebanor med här. T ex hur barn kan ”ärva” eller påverkas negativt av föräldrarnas hindrande mönster. Hur dessa kan föras över i flera led på ett omedvetet sätt. Där tänker jag spontant på hur metoden Familjekonstellationer både belyser detta, men också kan ge väldigt tydliga redskap för att skapa förlösning av detta.

Författaren känns som ytterst målmedveten, stark i sin avsikt och viljefullt engagerad i sin sak. Det är inte så mycket egna erfarenheter eller tankar från hennes egna liv som kommer fram i dessa böcker (varav den ena är snarast en uppslagsbok, så det är inte konstigt).
Författaren har ett grundläggande humanistiskt, medkännande och inlevelsemässigt fokus. Detta är en kärleksform som jag tror står bakom hennes arbete. Mina tankar jag här har tagit upp bör därför ses i detta sammanhang. Och att man förstås som terapeut eller allmänt intresserad kan plocka de delar som man tycker känns stimulerande.


© CMM, SoulBooks jan 2011.

måndag 9 januari 2012

Heartfulness – en ny form av mindfulnessTitel: Heartfulness – Din väg till glädje i nuet
Författare: Cecilia Åkesdotter
Förlag: Heartfulness inspiration
Publ. år: 2011
Sidantal: 255, inbunden
Datum: dec 2011
Rec: Nina Matthis


Att vara i nuet, att inte grubbla på dåtiden eller på framtiden, utan att verkligen se och uppleva det Stora Liv som vi är mitt uppe i, är en gammal andlig levnadskonst. Nu har detta medvetna förhållningssätt spridits i västvärlden genom begreppet mindfulness. Läkaren och professorn Jon Kabat-Zinn, grundaren av Mindfulness Meditation, dök upp i helt rätt tid då stress, ångest och så kallat utbrända och sjukskrivna människor verkligen blivit ett problem i samhället. Man kanske kan säga att Kabat-Zinn, verksam i USA, gjorde meditationen rumsren med sin stressreducerande metod, som alla slags människor kan ta till sig. Lite som yoga. Även om dessa ”metoder” inte är nya på något sätt, utan är uråldriga.

Jag har inte recenserat några mindfulness böcker tidigare. Jag har kikat i dem, men tyckt att det har varit alldeles för mycket bokstäver för att komma fram till något så avskalat, rent och kärleksfullt som att ”leva i nuet”. Så därför blev jag nyfiken när jag hittade en bok i ämnet med titeln Heartfulness, skriven av Cecilia Åkesdotter. Omedelbart kände jag att denna bok kunde vara ett sätt att ta mindfulness ett steg vidare (vilket även är författarens önskan och avsikt). Och det visade sig också stämma när jag började läsa boken.

Om jag vill lära mig något om Närvaro av någon, som för mig är en andlig, expanderad, klar, vilsam och ljus uppmärksamhet, så räcker inte ord – hur många eller kloka de än är. Jag vill också känna närvaron hos den som förmedlar dessa specifika insikter. Det som författaren och föreläsaren Cecilia Åkesdotter har lyckats med är just detta enkla (och för många så svåra) att förmedla en särskild närvaro genom orden. Enligt min mening skriver hon med hjärtat och det är också det som skapar den där närvaron i hennes närvaro-bok. Meningarna är korta, enkla och samtidigt kärnfulla. Hon berättar glimtar från sitt eget liv, som varit tufft på många sätt, särskilt i barndomen. Hon varvar egna upplevelser med förklaringar, goda råd, insikter och tips om ett närvarande liv, på ett behagligt och inspirerande sätt.

Jag får en känsla av att Åkesdotter, som tidigare gått kurser i mindfulness, har en egen ”andlig närvaro” oavsett dessa kurser. Det känns helt enkelt inte som att hon lärt sig allt detta på kurs. Hon tycks äga en sorts medvetenhet som har funnits där ”hela livet” - vilket också kan spåras i boken, bland annat genom en ”andlig” eller ”medveten” teckning hon ritade när hon bara var två år och nio månader gammal! Sådant är alltid intressant, tycker jag, som älskar det genuina. Det är nog så, att man måste ha en stark kontakt med sitt inre väsen för att skriva om något på ett nytt sätt. Att ta något ett steg vidare. Åkesdotter tar mindfulness vidare till heartfulness. Av egen erfarenhet vet hon att det är kärlekens energi som skapar verklig närvaro, expansion och glädje i nuet. En insikt och en upplevelse som hon mer än gärna delar med sig av.


© NM, SoulBooks, jan 2012

torsdag 5 januari 2012

När börjar det riktiga livet? Känd svenskhet i novellform famlar efter mer liv.Författare: Fredrik Lindström
Titel: När börjar det riktiga livet?
Förlag: Bonniers
Publ. år: 2011
Sidantal: 212. Inb.
Rec datum: dec 2011
Rec av: CMM


Jag gillar Fredrik Lindströms tv-gestaltningar. Och var därför nyfiken på hans litterära uttryck, hans funderingar. Den här boken är en fristående uppföljning efter en tidigare novellsamling för 10 år sedan (som jag inte läst).
Det här är en liten bok med fjorton stycken novelltexter. De har det gemensamt att de beskriver en sorts valhänt vardag för deltagarna i berättelserna. Det är som en sorts förvirring, men inte påkallad eller uttryckt, utan mer återhållen.

Detta beskrivs ofta, liksom Lindströms kända tv-dyk in i den svenska ”folksjälen”, som olika attribut för hur svensken är, hur ”vår” vardag är. Att man inte buar på en teaterföreställning t ex. Nej, var gör man det? Och om man gör det, är det då ett tecken på mer frihet, glädje, sanning?
Jag vet inte, men för mig känns de här mallarna kring ”normalt-onormalt” och ”svenskt-osvenskt” aningen färdigmalt nu. Det är ett intressant ämne, men behöver då få fler infallsvinklar. I Lindströms anda hålls ungefär samma form. Det är säkert många som uppskattar det, likhet ger trygghet och igenkänningsfaktor. Men det riskerar också bli upprepning.
En annan sorts eventuell upprepning blir också i novellen ”Eftermiddagar i parken” som tycks direkt hämtad från en scen i filmen ”Känd från TV” (för övrigt väldigt bra) som Lindström skrev manus till och också regisserade, om jag inte minns fel.

Visst är det träffsäkert på sina sätt i denna novellsamling, och lätt humoristiskt på vissa ställen. De försiktiga människorna som är så måna om sina senaste inköp. Att det ska vara så korrekt. T ex de som installerat allt det senaste med ett nytt kök.
Alla de som brottas med sina olika känslor, ofta av skam, verkar vara en återkommande ingrediens. Men inte så att jag skrattar direkt.
Visst kan vi känna igen oss i detta tillstånd, absolut, på olika nivåer. Att vänta på det mer "verkliga". Det är en bra bild och säger en del. Och detta rymmer existentiella frågor i sin fördjupning. Och kanske blir det en fråga för läsaren, som kan beröra, hoppas det. Jag tycker det känns som Lindström inte riktigt tar tag i möjligheten att nå dit ändå.
När Lindström får framträda/uppträda tar han spontant ett annat slags utrymme, förmodligen genom att vara sig själv. Där får hans humoristiska ådra men också hans tankfullhet bättre plats.

Det finns något lätt sorgesamt i dessa beskrivningar av en ganska tom, icke-verklig verklighet. Som att författaren beskriver en hinna. Kanske också i sig själv? Men det blir inte personligt ändå, ingen direkt anknytning till den egna känslan. Att vilja vidare, att vilja förändring. Det är mer ett återhållet betraktande. Men med en glimt i ögat och en sorts, kanske medkänsla eller förnuftig förståelse, att det ändå är ganska ok som det är.
Samtidigt blir min känsla lite av ett utrop; Men hallå – livet pågår ju för fullt!


© CMM SoulBooks, jan 2012