onsdag 13 februari 2013

Konstens obändiga flöde mot ett någonstans gemensamt mål. Ett vackert, påkostat verk berättar en historia om den moderna konstens uttryck


Författare: Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honnef
Titel: 
Art of the 20th century
Förlag: Taschen
Publ år: 2012
Sidantal: 831. Inbund.
Rec datum: Febr 2013
Rec av: Carl Mikael Matthis

Att göra ett uppslagsverk tilltalande och mer modernt intresseväckande förefaller inte helt lätt. Här i detta fall äger detta verk, Art of the 20th century, ett speciellt andetag. Genom varsam uppkäftighet i skildringen av den moderna konstens tillblivelse och utveckling, blandas dess traditionella sårbarhet med fläkten av tidlöshet.

Det utelämnande elementet för konstnären i att inte kunna mäta sin samtids betydelse vad gäller sina verks framtida verkan och spridning, är något självklart. Därför vad som räknas som konst och vad som blir konst är en ständigt intressant och ifrågasatt fråga.
Här har författarna och redaktörens urval säkert varit svårt, men man har lyckats väl tycker jag, det jag hunnit se hittills (det är ett monumentalt verk). Man har satt in konstnärernas verk och deras tidsepok i ett intressant samtidsschema, en historisk referenspunkt.

Detta verk stannar heller inte vid de mer klassiska verken och deras upphovsmän/-kvinnor, utan har tagit flera steg in i vår samtid. Man har till exempel inte blundat för den moderna konstens försök att förnya sig själv, på gott och ont, genom installationens innebörder och konstruktioner. Förutom måleri, som utgör den dominerande första delen av boken, finns också skulptur, nya medier (där installation alltså ingår) och fotografi representerade.

Det här är ju ingen bok man direkt ”läser”, utan den fungerar snarast som ett uppslagsverk, ett referensbibliotek; den moderna konstens utveckling och speglingar genom människan, samhället, existensen. Ett kontemporärt mästerstycke med sin väl avvägda balans mellan urval, historik och bakgrund, kommentarer och belysning. Och förstås konsten i sig där för min del i alla fall måleriet intar en särställning ändå. 

Att förlaget dessutom tycks ha en genomtänkt, lite mer egensinnig hållning vad gäller konstens och kulturens värde i samspelet med en sofistikierad folklighet, ringer inte fel i sammanhanget. Detta framkommer på omslagstextens lilla presentation av förlaget, hur allting började 1980 med en ung mans starka entrepreunöranda. Och hur förlaget etablerat sig också genom att premiera sina läsare och konstens spridning genom en lägre prishållning. 
Det förstärker känslan av att man här inte bara ”redovisar” konstens vilja till magi från sidan om, utan också blir en del av dess fortsatta budskap; ”sök sanningen i den vakna drömmen” (chergé la vérité par la réve vigilant, seek the truth in the dream awake)

© C M Matthis, SoulBooks, Febr 2013.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar