onsdag 8 mars 2017

Att kommunicera med änglar


Författare: Doreen Virtue
Titel: Så hör du dina änglar 
Förlag: LivsEnergi/ Massolit
Publ år: 2015
Sidantal: 175. Inbunden.
Rec datum: mars 2017
Rec av: Mikael Matthis


I den här boken går författaren igenom en rad olika områden som berör människans del av ett större liv och hur vi kan uppleva större delaktighet i detta liv. Doreen Virtue har skrivit många böcker om änglar och några av dem har recenserats här på sidan tidigare. Hon är fil dr i psykologi och inom rådgivning och arbetade länge som mer traditionell  terapeut och inom personlig utveckling. Hon kom dock allt mer att dras mot en andlig grund där änglar och kontakt med ”det osynliga” tycks haft en stor roll sedan lång tid tillbaks i hennes liv.   
Här får man som läsare följa med i författarens tolkningar av vad änglar är och vad de gör. Och hur vi som människor kan kommunicera med änglar. Det gör vi enklast enligt Virtue genom bön eller riktade tankar. Hon går igenom olika områden där änglar kan spela en stor roll, t ex ”den andra sidan”, det vill säga när människor lämnat sitt jordeliv. Virtue poängterar som så många andra med extra känsliga sinnen att det inte finns någon död, utan att alla lever vidare. Hon tar upp en hel del exempel på detta som känns fina och berörande. 
Virtue ser sitt arbete med änglar och andlighet överlag som en del av jordens omvandling i vår tid. Hon säger också att när hon ser på jordens framtid så upplever hon den som mycket positiv. Det är ett oftast praktiskt synsätt vad gäller andlig utveckling och hur vi människor kan förstå oss själva och ett större liv bättre som hon förmedlar. Och denna kontakt med en utökad verklighet finns förstås för alla även om man inte ”tror” på änglar. Men änglarna ser Virtue som speciella ”sändebud”, en klassisk bild av änglarnas funktion. Och överlag är det en på sitt sätt ”kristen” ängla-syn som Virtue använder sig av med begrepp som ”skyddsänglar” och ”ärkeänglar” och som sändebud för ”Gud”. Många kan nog känna igen dessa bilder och kopplingar från en barnatro som kan kännas levande, oförstörd och bilda grund för en utökad dimension av livet. 
Det jag tänker på litegrann när jag läser boken är att det samtidigt finns fler aspekter och nivåer av detta. Hon nämner t ex inte att i österlandet finns en långvarig tradition av förståelsen för ”änglar” som då kallas ”devor” i betydelsen av ”ljusväsen”. I denna mer omfattande tradition sägs änglar eller devor utgöra en större del av hela vår verklighet genom all materia på alla livsnivåer. Virtues perspektiv handlar framförallt om ett slags psykologiskt tänkande och resonerande där änglarnas arbete riktas mycket till hjälp för människor. Samtidigt kan man nog tänka sig att änglariket har många olika uppgifter och kvaliteter i sig och allt inte kan handla bara om hur människan ska få sina ”böner hörda”. Jag tänker att det handlar nog om ett slags samspel, som jag uppfattar att Doreen Virtue också avser, då hon poängterar att människan behöver alltid utvecklas genom sin eget ansvar, att odla sina egenskaper och förverkliga mer av sitt sanna väsen.  
Doreen Virtue upplevs som en sann ”ljusarbetare” tycker jag, vilket innebär att hon har stark medkänsla med alla livsformer, inte minst djuren. Med sin enkla, jordnära och lättsamma stil förmedlar hon mycket kärlek genom sina ord, också mycket tröst för människor som längtar efter större livsperspektiv och ökad meningsfullhet.    


© C M Matthis, SoulBooks, mars 2017.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar