lördag 26 oktober 2013

Jakten på den naturvetenskapliga helheten - genom relationer och människans skapandeförmåga


Författare: Lynne McTaggart
Titel: Bandet. Tomrummet som förenar.
Förlag: Vattumannen förlag

Publ år: 2012
på svenska
Sidantal: 283 (plus fotnoter o litteraturkällor 29 sid, liten text). Inbunden.
Rec datum: okt 2013
Rec av: C Mikael Matthis

Det här är den andra boken av samma författare på svenska och fungerar som en naturlig men också fristående fortsättning på den tidigare titeln Fältet. Författaren håller också föredrag och seminarier och ska besöka Sverige i Stockholm under oktober detta år.
Liksom den förra boken vill även denna förena andligt sökande, ett medvetandemässigt reflekterande och upptäckande, med ett mer strikt naturvetenskapligt förhållningssätt. I denna bok fortsätter temat kring kvantfysikens men också många andra naturvetenskapliga rön att vecklas fram. Hur allt liv i dess olika former, även genom människans tänkande och skapande, sammanlänkas av en större helhet, det som här får den något symboliska benämningen ”bandet”. Att detta också fått bilda titeln på svenska är säkert följdriktigt, men kan också kännas aningen svårgripbart just som titel.
Liknande kopplingar har under senare år kommit att tas upp alltmer i olika sammanhang av olika författare och förmedlare inom fältet av nytänkande. Detta slags insikter tangerar allt mer uråldriga andliga sanningar. På så sätt sker ett slags kollektivt arbete av att försöka sammanföra och lysa upp dessa kunskapsriktningar och se deras gemensamma essens. Författaren fortsätter här använda sin journalistiska drivenhet och vilja till klarhet blandad med sin lite mer beskrivande berättarlust. Hon är uppenbarligen mycket engagerad och sprudlande i sina iakttagelser, sammanflätningar av digra kunskapsmaterial, och försöken att popularisera dem.
Det är en intressant och givande kombination, som kanske nådde ännu mer genomslagskraft i titeln Fältet. Grundtanken i den här boken, genom bland annat det kvantfysiska förhållningssättet, är att vi skapar vår verklighet mer än vad vi oftast märker själva. Och att detta kan man förstå och finna många paralleller till de vetenskapliga upptäckterna. Hälsa och utveckling inom alla områden påverkas av våra tankar, vår intention. En annan grundbult i denna bok handlar om att påvisa hur människan egentligen inte alls är en främst konkurrerande varelse, som ofta har framställts genom olika teorier, t ex i darwinismen. Tvärtom gynnas och skapas mer framgång genom människans förmåga till samarbete, att skapa relationer, och inse relationernas värde, menar författaren. Det finns många fina poänger och insikter som författaren här får fram, ofta genom andras rön och arbeten som hon använder sig av.  
Liksom i den tidigare titeln som hade många fördelar i sig, finns även här en typ av ansträngning att försöka skapa ”bevis” genom naturvetenskaplig dokumentation, forskning och detaljerade återgivningar av rön, framförda i en berättande form. Det har sina självklara poänger, att locka läsaren in i dessa på ett mer ansträngningslöst sätt.
Här blir dock materialet inte lika enhetligt som i förra boken tycker jag. Istället sker en typ av upprepning som kan känns lite tröttsam, även om materialet är högaktuellt och intressant. Det blir väldigt många olika rön och skildringar av dessa röns upphovspersoner som staplas på varandra utan att författaren själv alltid hinner smälta och ge uttryck för deras essens i sin omfattande text. Samtidigt, för den naturvetenskapligt intresserade som är mer öppen för fler livslösningar, som söker fler nivåer av insikt och förståelse, är det här förstås en underbar möjlighet, en veritabel säck med guldkorn.  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar