fredag 5 augusti 2011

Gammal kunskap från Inkaindianerna för jordens utveckling


Författare: Alberto Villoldo
Titel: De fyra insikterna
Förlag: Ica
Publ. år: 2010 på svenska
Sidantal: 223. Inbunden
Rec datum: 5 aug 2011
Rec. av: CMM


Den här boken vill inspirera till att tänka och agera med en större helande andlig medvetenhet. Både för vår egen del som människor, men också med vår omgivning i större perspektiv. Som många uttryck från den andinska och Inka traditionen i Peru och överlag andra indianska inflytanden, står jordens liv i fokus.

Det är ett bra perspektiv som i vår tid ökar överallt. På så sätt är också denna bok ett gott bidrag för de som känner sig dragna till dessa infallsvinklar med en indiansk/shamanistisk prägel. Överlag är det förstås också många som vill utveckla mer helande och omvandla sina hinder genom detta sätt.
Villoldo ingår med sina böcker i en tradition av shamansk kunskap som härstammar från Inkaindianerna i Peru. Han påpekar samtidigt att hans lärare kommer från en ännu äldre tradition i Peru, laikaindianerna.
Vad han menar med det blir inte helt tydligt.
Men kanske finns här en omedveten koppling med det intressanta faktumet, att de inkaindianer vi känner till (liksom maya-indianer och andra indianfolk överlag) med sin härstamning från 1400-talet ungefär, har djupare rötter i äldre indiancivilisationer. Längre tillbaks i tiden, för många tusentals år sedan, befolkades stora delar av jorden i en annan civilisation av just en stor gemensam indianras. Den kallades då den ”toltekiska” perioden.

Att jag nämner detta är kanske heller ingen slump, eftersom Villoldo i denna bok, använder flera av de begrepp och uttryck som andra inom denna andliga indianska tradition också använder sig av. Och de utgår från just namnet ”toltekerna” och deras andliga träningsväg.
Ett välkänt exempel är Carlos Castanedas böcker om sin undervisning inom denna disciplin. Han är förmodligen den mest kända och också kultförklarade. Men flera andra har en liknande bakgrund och dessutom inte lika ifrågasatt och kaotisk, t ex läkaren, helaren och shamanen Miguel Ruiz som skrivit flera böcker från sina erfarenheter men med ungefär samma begrepp och utgångspunkter.

Denna kunskap tycks samtidigt gå igen inom många olika kulturer världen över hämtad från olika ursprungsbefolkningars uråldriga kunskaper. Många av dessa tolkningar och metoder handlar också på ett mer övergripande sätt om det som många andliga traditioner överlag kommit fram till, som snarast tycks vara tidlösa sanningar än att de ”tillhör” enbart ett stamfolk eller en tradition.
Det är faktiskt väldigt intressant och också viktigt, tror jag, att försöka uppfatta denna större helhet. För ibland blir dessa framställda kunskaper aningen exklusivt presenterade. Som i denna bok kallas dessa ändå ganska spridda kunskaper, även rent andligt-psykologiskt i västvärlden idag, som ”hemligheter”.
Kanske är det snarare så att hela vår värld nu möter en ny frekvens av kunskap, insikt och möjligheter som länge vara dold och glömd. Det är inte bara ”indiansk kunskap” eller från andra ursprungsbefolkningar. Utan det är från hela jordens mer omfattande andliga utvecklingsriken som detta frigörande sker. Och det sker inom hela mänskligheten. Detta tar också Villoldo upp på sitt sätt med olika exempel.

Villoldos bok är skriven med en känsla av lugn, som jag tycker känns behaglig. Han tar upp många egna upplevelser och vecklar ut sin text som i flera tidigare böcker på ungefär samma sätt. Det är en lärare som själv gått den här vägen som delar med sig. Samtidigt är han västerlänning med studier i psykologi och antropologi bakom sig, en bakgrund som inte alltid gynnat hans möjlighet att gå djupare in i de andliga värdena, berättar han.
Han blandar sin text med praktiska övningar som i många fall känns levande och trevliga. I sina psykologiska betraktelser når han flera goda poänger. Jag tycker också om hans snabba översikt av hur människans ljusväsen är uppbyggt i början av boken. Det är förstås inte en komplett bild, men ändå stimulerande sammanfattad på några sidor.
Också hans resonemang om hur ursprungsbefolkningar inte ser mänskligheten som att vi ”lämnat” paradiset, som den äldre judiska-kristna skapelseberättelsen vill ge sken av. Utan tvärtom, att vi har hand om och ansvar för paradiset, som vi lever i! Det känns sant och högaktuellt.

Ibland känns det ändå som att det går lite väl snabbt i hans framförande av denna metodik. Att ”bara” göra dessa övningar i en bok kanske inte alltid kan ge läsaren så snabba resultat?
Alla övningar är inte fruktbara heller, tycker jag. T ex att manipulera sina chakras (eteriska energicentran). Vi vet idag (även från uråldrig andlig kunskap) att det inte är det mest ändamålsenliga sättet för att rena eller utveckla förmågor eller andlig kontakt.

Läsaren får förstås som alltid själv träna sig i urskillning, som gäller i allt vad vi väljer att ta in från vår omvärld.
Villoldos läkande och medkännande perspektiv känns ändå starkt förankrat, också vad gäller medvetenheten om vår jords resurser och om den kollektiva kursändringen som behöver uppstå genom ökad andlig insikt, att sluta med miljögifter och överkonsumtion t ex.
Att kombinera dessa olika ”tänk” känns minst sagt produktiva och aktuella.


© CMM aug, 2011

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar