måndag 16 juli 2012

Två titlar i Cayces anda; om själslig utveckling och om reinkarnation och karma

Författare: Kathy L. Callahan
Titel: Vårt ursprung och livsöde - Själens utveckling

Förlag: Reincarnation Books

Publ år: 2012
på svenska (på eng första utg. 1987)
Översättning: Gun Olofsson
Sidantal: 206. Limbindning.
Rec datum: juli 2012
Rec. av: CMM

Originaltiteln antyder ett något annorlunda upplägg för denna bok; The Multisensory Human - The Evolution of the Soul. Och det är passande för den här ganska ambitiösa boken med många olika infallsvinklar på vår inre eller andliga utveckling som människor.
Kathy L. Callahan, från början fil dr i antropologi, berättar om vår utveckling av medvetandet, såväl fysiskt, mentalt som själsligt. Författaren kopplar samman intresset för intuition, regressionsterapi och nära-döden-upplevelser med vår evolution som art på ett spännande sätt. Hennes ton är mer akademiskt intellektuell, betraktande, analyserande men samtidigt ytterst engagerad. Hon är angelägen om att verkligen kunna ge ord och form åt dessa insikter på ett brett och intresseväckande sätt för alla slags människor, får jag en känsla av. 
Ett stycke (i kap fyra) fångade speciellt mitt intresse, när författaren belyser på ett enkelt men sant och insiktsfullt sätt hur "andlig utveckling" bidrar och egentligen står bakom vår förändringskraft. Detta också sett i ett större sammanhang av hela den evolutiva kraften och dess verkan genom människan och egentligen alla livsformer. 
Boken binder samman den syn som finns i Edgar Cayces readingar, Bibeln, Mayaprofetior, Hopitraditionen, pyramidernas innebörd och matematiska konstruktion, och Nostradamus profetior, med vetenskapens syn. Många av dessa ämnen är belysta i en rad böcker i vår tid. Här finns en lite äldre anda kvar som skildrar dessa samband med en fin, lite varsam, respektfull ton. Och även om en del känns aningen utdaterat eller i behov av viss komplettering, är grunden väldigt samstämmig många andra källor. 
Det innebär att det egentligen inte handlar om en förmedlare, en lärare eller en lära, utan ett mer övergripande andligt kunskapssystem som människan fått tillgång till och som väckts upp mer aktivt och omfattande i vår tid igen. Detta har jag en bestämt känsla av att Cayce var helt medveten om, på ett eller annat sätt. Även om han själv som person var troende i en kristen form, verkade han ytterst öppen och samverkande med mänsklighetens större helhet. En mycket aktuell, intressant och läsvärd bok!

Författare: Gina Cerminara
Titel: Många Boningar del II - Hela karma inom dig

Förlag: Reincarnation Books

Publ år: 2011
på svenska (på eng första utg. 1987)
Sidantal: 160. Limbindning.
Rec datum: juli 2012
Rec. av: CMM

Författaren var psykolog och har baserat den här boken på sina studier av Edgar Cayces läsningar kring ämnet ”reinkarnation” och karma. Dvs att jaget återvänder till det fysiska livet för att utvecklas vidare, för att lära. Men också, som titeln antyder, för att balansera misstag och svårigheter som skapats i tidigare livsformer.
Edgar Cayce var ett känt medium som  hjälpte otaliga människor inom en rad områden med deras behov, både med hälsoproblem men också med deras andliga utveckling. Hans ödmjuka livshållning och omfattande insikter gjorde honom mycket omtalad redan under hans levnad. Och mycket av den kunskapen har fortsatt att spridas efteråt. Han förmedlade detta genom sin högre inkoppling när han försatte sig i ett speciellt tillstånd av "trans" (inte att blanda ihop med trasmedier som låter en "ande" ta över). 
Alla hans läsningar (”readings”) eller sessioner med personer som sökte hans hjälp antecknades noga och har bevarats för eftertiden i ett väldigt bibliotek i södra USA. Det är tydligen många, inte bara denna författare, som sökt sig dit både för egen förkovran, men också för olika slags korsbefruktande arbeten. 
Den här boken har liksom den förra också en mer akademisk ton, en förnuftigt resonerande approach. Filosofiska tankebanor med avstamp i kopplingar hos författaren och samtidigt i Cayces olika utlåtanden och syner bildar en återkommande grund. Författaren belyser t ex några historiskt kända personer som upplevt reinkarnationstanken som naturlig och grundläggande för människans existens; Platon, Vergilius, Emerson, Whitman och Edison.  
Hur reinkarnationstankarna bildar en av flera grundvalar för vår förmåga och möjlighet att mer medvetet genom dessa insikter kunna styra och påverka vår framtid. Och hur därmed denna kunskap  egentligen är en självklar del av människans utveckling och skapande; t ex inom konst, psykologi och religion berörs också. 
Här handlar det också mycket om Cayces så kallade "livsläsningar", dvs att människor fick belysa olika behov och frågor genom Cayces inkopplade högre medvetande som gav inblick i möjliga tidigare livs erfarenheter som kan ha påverkat till olika både goda förutsättningar men också hinder och problem som behövdes belysas och lösas av personen ifråga.
Det är en bra bok för många som nu i vår tid mer allmänt intresserar sig alltmer för livets djupare grund, dess själsliga och eviga värden.  

© CMM, SoulBooks juli 2012

Mer info om Edgar Cayce på svenska på nätet:
• Edgar Cayce Center: http://www.edgarcayce.se/

4 st inlägg på bloggen Herkules Light: http://herkuleslight.blogspot.se/search?q=edgar+cayce 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar