söndag 15 februari 2009

Transcendens eller psykos? - om ett andligt uppvaknande

Transcendens eller psykos? - om ett andligt uppvaknande

Författare: Kerstin Stina Carlsson
Förlag: Solrosens Förlag
Publ. År: 1999
Sidantal: 173. Inbunden
Omskriven: 2000.
Rec. av: NK

Det här är en mycket välkommen bok om vad en transcendens eller ett andligt uppvaknande kan innebära. Dels för att boken till stor del beskriver självupplevda erfarenheter på detta tema, och dels för att författaren gör en saklig orientering i ämnet. Det gör att boken både har intensitet och distans. Det är sällsynt. Överhuvudtaget är det sällsynt med självupplevda böcker på detta tema. Varför vet jag inte. Många människor går igenom andliga uppvaknanden idag och säkert har många behov av att skriva om sina inre upptäckter. Jag gissar att många gör det också, men att bokförlagen reserverar sig för “flum”.

Men Kerstin Stina Carlsson har lyckats skriva en mycket intressant bok, som inte går att placera i något flumfack. Som tur är. Böcker som beskriver inre transformationer, kan vara till enorm hjälp för personer som går igenom detta. De har också ett stort värde för läkare och psykologer, som vill veta mer om människans psyke. Risken finns att personer som går igenom ett andligt uppvaknande blir klassade som psykotiska och får tabletter för sin “sjukdom”.

Det är dock en avgörande skillnad mellan en transcendens och en psykos, även om de i vissa faser kan likna varandra. En trancendens är, som jag ser det, en inre resa där man har sällskap av sin “kärna” eller “själ” och kan observera, lära om livets lagar och komma i kontakt med kosmiska energier. Medan en psykos är ett tillstånd utan “kärna”, ett totalt kaos.

I USA har psykvården kommit lite längre än i Sverige, skriver Kerstin Stina Carlsson i sin bok. Där finns numera “spiritual emergency”, ett andligt genombrott, med på de klassificeringslistor psykiatrer använder sig av. Det är förstås en lättnad för de patienter som i sitt undermedvetna vet om att de går igenom en själsprocess och inte är “sjuka”. Att bli klassad som psykiskt sjuk när man går igenom en både önskvärd och läkande process, är förstås inte till någon hjälp. Tvärtom. Därför hoppas jag att den här boken kommer att användas i många sammanhang som en lärobok. För det är just vad den är.


© Herkules Utb. 1999, SoulBooks 2009.

1 kommentar: